Zanieczyszczone igły w zakładzie opieki zdrowotnej - zagrożenie zneutralizowane
access_time 2007-08-13 10:19:38
W jednym z zakładów opieki zdrowotnej na terenie miasta Tarnowa w dniu 9 sierpnia znaleziono oryginalnie zapakowane igły iniekcyjne jednorazowego użytku z zanieczyszczeniami niewiadomego pochodzenia. O incydencie poinformowano odpowiednie urzędy i instytucje, Prezydent Miasta Tarnowa polecił wzmocnienie bieżącego nadzoru we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej działających na terenie Tarnowa.

9 sierpnia w jednym z zakładów opieki zdrowotnej na terenie Tarnowa stwierdzono incydent medyczny określony w art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych. Zaistniałe zdarzenie polegało na stwierdzeniu zanieczyszczeń niewiadomego pochodzenia na powierzchni oryginalnie zapakowanych igieł iniekcyjnych jednorazowego użytku 21G (0,8x40). Dzięki zaangażowaniu i uwadze pracowników do zagrożenia zdrowia pacjentów nie doszło.

Wypełniając ustawowy obowiązek, zawarty w art. 62 ust. 1 cytowanej ustawy, fakt wystąpienia incydentu został zgłoszony odpowiednim adresatom - w tym Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tarnowie. Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała przekazał powyższą informację również wszystkim zakładom opieki zdrowotnej działającym na terenie miasta Tarnowa z prośbą o wzmocnienie bieżącego nadzoru i szczególną uwagę personelu.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A