Intensywne prace budowlane w Tarnowie
access_time 2007-08-09 17:10:42
Rok 2007 w Tarnowie stoi pod znakiem budów i remontów. Tego lata nikogo nie dziwi obłok unoszącego się cementowego pyłu, ani zapach rozgrzanego asfaltu. Szeroko zakrojone prace prowadzone są m.in. na ul Okrężnej oraz w byłym Owintarze. Otwarta pozostaje także sprawa mostu na rzece Białej.


Nowe rondo

Skrzyżowanie ulic Lwowskiej, Okrężnej i Marusarz zawsze stwarzało mieszkańcom naszego miasta kłopoty natury komunikacyjnej. Głównymi wadami tego odcinka były mała przepustowość oraz wciąż tworzące się w tym miejscu zaburzenia płynności ruchu. Włączając się do ruchu z ulicy podporządkowanej, często trzeba było spędzić długie minuty, czekając na lukę w sznurze, ciągnących ulicą Lwowską samochodów lub na uprzejmego kierowcę. Niewiele pomogła przeprowadzona kilka lat temu zmiana organizacji ruchu. Sytuację zmienić ma budowane właśnie rondo, zaprojektowane przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej.

Prace, mające doprowadzić do zrealizowania tego projektu, prowadzone są już od 25 czerwca. W tym czasie zdążono przygotować grunt pod część planowanej konstrukcji i wykonać ją, a także wymienić przebiegającą pod skrzyżowaniem infrastrukturę. Prace te były tym trudniejsze, że przez cały czas ich trwania ruch samochodowy w tamtym rejonie był jedynie ograniczony, nie zaś zupełnie wstrzymany. Dodatkowym powodem komplikacji była bliskość budynków dealera Opla i sklepu, zlokalizowanych tuż przy chodnikach.


Realizację ronda komentuje Ryszard Ścigała:


lub->POBIERZZgodnie z założeniami rondo na skrzyżowaniu Lwowska-Okrężna-Marusarz ma liczyć 32,5 metra średnicy zewnętrznej oraz 27,5 metra średnicy wewnętrznej. W rozwiązaniu tym nie będą zastosowane światła sygnalizacyjne, lecz udogodnieniem dla kierujących ma być bezkolizyjna nitka, umożliwiająca skręt z ul. Lwowskiej na Okrężną bez wjazdu na rondo. Jeśli prace tarnowskiej firmy Poldim przebiegną pomyślnie, całość ronda zostanie oddana do użytku do 25 września. Projekt i jego realizacja będą kosztować niemalże 3,5 mln złotych. Blisko połowa tej kwoty pochodzi z funduszów Unii Europejskiej.


I po Owintarze

Kolejną poważną inwestycją budowlaną na terenie Tarnowa jest zagospodarowanie terenu po firmie Owintar. Jak już informowaliśmy, teren ten ma obecnie w wieczystym użytkowaniu firma Kaufland, która planuje zbudowanie tam nowoczesnego centrum handlowego. Jednym z warunków, postawionych inwestorowi przez władze miasta, było szybkie zburzenie ruin po Owintarze. W połowie maja Prezydent Ścigała zapowiadał rychły początek prac rozbiórkowych. Choć data ich rozpoczęcia oddaliła się nieco ze względu na postępowanie przetargowe, to jednak dziś na placu graniczącym z ul. Krakowską słuchać już łoskot miażdżoneego kamienia. Specjalizująca się w rozbiórkach firma pracuje na pełnych obrotach i zapowiada, że wykona powierzoną jej pracę do połowy września. Ciekawostką jest to, że kruszone specjalnym przyrządem mury nie zostaną po prostu wywiezione, lecz posłużą potem do budowy centrum handlowego.

Rozbiórce nie ulegnie komin, którego historia sięga czasów istniejącego tam jescze w międzywojniu browaru oraz kilka budynków, które nie są własnością firmy "Kaufland".


Prezydent Ścigała o zagospodarowaniu Owintaru:


lub->POBIERZObawy, które pojawiają się w związku z pracami prowadzonymi na terenie byłego Owintaru wiążą się z reputacją firmy Kaufland, będącej obecnie jego właścicielem. Kaufland znany jest nam raczej z rozsianych w niektórych miastach parterowych dyskontów, których głównym budulcem jest blacha. Jak uspokaja Prezydent Ścigała, miasto ma zapewnienie, że nic podobnego u nas nie powstanie. Faktem pozostaje jednak to, że do dziś nie została zaprezentowana żadna wizualizacja projektowanej tam zabudowy. Należy więc mieć nadzieję, że prawdą są informacje podawane przez nieoficjalne źródła, jakoby Urząd Miasta posiadał prawną możliwość blokowania prowadzonej przez Kaufland inwestycji do czasu, aż jej wygląd będzie satysfakcjonujący dla wszystkich.

Pacjentom będzie cieplej

Od miesiąca w fazie remontu jest też Specjalistyczny Szpital im. E.Szczeklika. Modernizacja dotknie głównego budynku, liczącego sobie już ponad 170 lat oraz Pawilonu I. Oddziały ginekologii i położnictwa, intensywnej opieki medycznej, kardiologii inwazyjnej, dermatologii, pracownie diagnostycze, laboratorium, apteka, punkt krwiodawstwa oraz kaplica szpitalna otrzymają nowe okna. Na oddziale ortopedii i chirurgii urazowej wymieniono zaś podłogi, oświetlenie, poręcze i niektóre łóżka. W jednej z sal dla pacjentów zainstalowano też klimatyzację. W toku prac ocieplonych zostanie 270 metrów kwadratowych ścian zewnętrznych.

Projekt modernizacji szpitala jest współfinansowany z pieniędzy darczyńców: Norwegii, Lichtensteinu i Islandii. Koniec prac przewidywany jest na marzec 2008.


Remont mostu na Białej wciąż w toku

Kolejne opóźnienie w planowanych na ten rok remontach dotyczy naprawy mostu na rzece Białej. Początek naprawy tego strategicznego dla komunikacji obiektu zaplanowny był na przełom maja i czerwca, lecz prac na tym obiekcie nie widać do dziś. Opóźnienie to nie wynika jednak z opieszałości firmy remontowej, a z powodu unieważnienia przetargu, który miał wyłonić wykonawcę inwestycji. W przetargu brała udział tylko jedna firma, która za wykonanie naprawy zaproponowała cenę trzykrotnie wyższą niż suma wskazana podczas wyceny, sporządzonej wcześniej przez ekspertów powołanych przez miasto.

Obecnie rozwiązano drugie postępowanie przetargowe. Wiadomo już jednak, że remont uszkodzonego mostu nie zamknie się w przewidywanych wcześniej trzech milionach złotych. Firma, która go wygrała, zarządała ponad pięć milionów za pierwszą część naprawy. Prace będą bowiem podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmie działania związane z umocnieniem płyty mostu, drugi będzie polgał na umocnieniu koryta rzeki.


O sprawie remontu mostu mówi R. Ścigała:


lub->POBIERZ
Rok 2007 jest jednym z tych, obfitujących w remonty drogowe i budowlane. Prace postępują szybciej niż w ostatnich latach; ich tempo mogłoby być jednak jeszcze bardziej satysfakcjonujące gdyby nie wzrost cen usług i materiałów budowlanych oraz prawo, które umożliwia blokowanie przetagrów.

Tomasz Budzik
fot. Michał Stańczyk kontakt: michalstanczyk(at)tarnow.net.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A