„Bezpieczne wakacje” dla tysięcy uczniów
access_time 2007-09-14 14:14:55
Kilkadziesiąt tysięcy uczniów tarnowskich szkól wzięło udział zajęciach sportowych organizowanych w Tarnowie w ramach programu „Lato w mieście - bezpieczne wakacje Tarnów 2007”. 1 200 wzięło udział w półkoloniach zorganizowanych w kilkunastu tarnowskich szkołach. Największym powodzeniem tarnowskiej młodzieży cieszyły się bilety za złotówkę na pływalnię Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dużą liczbę uczestników gromadziły również wakacyjne turnieje piłki nożnej, nauka wspinaczki, turnieje tenisa i mini tenisa oraz zajęcia na strzelnicy.

Projekt „Lato w Mieście – Bezpieczne Wakacje Tarnów 2007” składał się z dwóch części: 13 turnusów półkolonijnych dla uczniów tarnowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ogólnodostępnych, nieodpłatnych dla uczestników zajęć i imprez rekreacyjnych. W ramach projektu, już w czerwcu instruktorzy ratownictwa i ratownicy wodni Tarnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzili w tarnowskich szkołach pogadanki „Bezpieczny wypoczynek nad wodą i w wodzie podczas wakacji 2007” oraz omówili zasady i przeprowadzili pokazy udzielania pierwszej pomocy. W pogadankach uczestniczyło pięć tysięcy uczniów.

W półkoloniach wzięło udział 1200 uczniów tarnowskich szkół w tym 187 dzieci, których wypoczynek został sfinansowany ze środków MOPS. Odpłatność rodziców za wypoczynek dziecka na półkolonii wynosiła 75,- zł. Pierwsze turnusy rozpoczęły się 25 czerwca a ostatnie zakończyły się 17 sierpnia 2007 r. Zorganizowane zostały w szkołach znajdujących się w różnych częściach miasta, co ułatwiło starszym uczestnikom, mieszkającym w pobliżu szkoły, bezpieczne, samodzielne dotarcie do placówki i powrót do domu.
Półkolonie zapewniły dzieciom radosny, atrakcyjny i przede wszystkim bezpieczny wypoczynek. Program ukierunkowany był na kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku, wykorzystania uniwersalnych wartości sportu do kształtowania pozytywnej postawy, koleżeństwa, odpowiedzialności, sportowej rywalizacji z zachowaniem zasad fair play, zapoznania dzieci ze specyfiką różnych dyscyplin sportowych, które na co dzień można uprawiać w tarnowskich klubach. Były to zajęcia na krytym i otwartym basenie, nauka gry oraz turnieje tenisa i mini tenisa ziemnego, wspinaczka, strzelectwo, karate kyokushin, tenis stołowy i turnieje piłki nożnej. Ponadto wśród grup półkolonijnych, po raz pierwszy, utworzonych zostało siedem grup sportowych, w których szczególny nacisk położono na zajęcia w wybranych dyscyplinach sportu: piłce nożnej, siatkowej, koszykowej lub lekkoatletyce.

W czasie trwania turnusów półkolonijnych dzieci uczestniczyły w czterech edycjach wakacyjnej olimpiady sportowej. Podczas każdej z nich rozgrywano zawody drużynowe i konkurencje indywidualne, dzieci korzystały z przejażdżek konnych wierzchem i w pojazdach spacerowych, brały udział w konkursach wokalnych i plastycznych. Każda edycja miała uroczyste otwarcie i zakończenie. Kierownicy i wychowawcy półkolonii przygotowali zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, aerobiku, komputerowe, wyjścia do groty solnej i muzeum, oraz wycieczki autokarowe, rowerowe i piesze. Zajęcia były różnorodne, dostosowane do możliwości i zainteresowań uczestników oraz pogody. Dzieciom zorganizowano tematyczne wycieczki po Tarnowie pod hasłem „Śladami historii”, zwiedzanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej oraz wycieczki krajoznawczo – turystyczne na Jamną, Brzankę, do Nadleśnictwa Gromnik, do miejscowości: Polichty, Wierzchosławice, Ciężkowice, Zalipie, Kolbuszowa, Kąśna Dolna, Dębno, Krynica, Grybów, Brzesko. Na każdej półkolonii zapewniono uczestnikom opiekę przez dziewięć godzin, śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek i napoje.

Półkolonie kontrolowane były przez pracowników Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Tarnowie, Komendy Miejskiej Policji oraz pracowników Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miasta Tarnowa. Kontrolujący, rodzice i uczestnicy podkreślali ciekawe formy realizacji programu, dobre wyżywienie, należytą opiekę oraz potrzebę kontynuacji w przyszłości tej formy wakacyjnego wypoczynku.

Drugą część miejskiego projektu „Lato w Mieście – Bezpieczne Wakacje Tarnów 2007”, stanowiły ogólnodostępne, nieodpłatne dla uczestników zajęcia oraz imprezy rekreacyjne i sportowe. Kalendarz wakacyjnych przedsięwzięć realizowany był w oparciu o umowy zawarte przez Gminę Miasta Tarnowa z realizatorami poszczególnych przedsięwzięć. Miejski projekt realizowany był przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, MKS Tarnovia, KS „Metal”, KS „Iskra”, ZKS „Unia”, KS „Błękitni”, ZKS „Tamel”, Tarnowski Klub Tenisowy, Tarnowski Klub Strzelecki LOK, Stado Ogierów „Białka” Spółka z o.o. Zakład Stado Ogierów Klikowa, MKS Pałac Młodzieży, PUKS Karolina, Pałac Młodzieży, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Miasta Tarnowa „Leliwa”. W mieście odbyło się m.in. kilkanaście turniejów piłki nożnej drużyn podwórkowych, cztery turnieje szachowe, zawody pływackie, lekkoatletyczne, turnieje koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego i ziemnego, zajęcia na strzelnicy, w których uczestniczyło przeszło tysiąc uczniów, a także Otwarte Kartingowe Mistrzostwa Tarnowa dla dzieci i młodzieży. Najwięcej chętnych skorzystało z możliwości zakupu biletu w cenie złotówki na pływalnie TOSiR. Przeszło dwa tysiące osób uczestniczyło w zajęciach na ścianach wspinaczkowych MKS Tarnovia oraz w Tarnowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, z wakacyjnej oferty skorzystali również młodzi adepci judo i wschodnich sztuk walki.


Z budżetu miasta wydano na realizację projektu „Lato w mieście – bezpieczne wakacje Tarnów 2007” kwotę 345 240złotych. We wszystkich zajęciach uczestniczyło w sumie 69 190 uczestników – uczniów tarnowskich szkół.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A