Nowe miejsca pracy!
access_time 2007-09-14 13:29:42
W Tarnowie powstaną nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowę z PFRON na kwotę przeszło 650 tysięcy złotych podpisano 17 sierpnia, 13 września Prezydent Ryszard Ścigała podpisał umowy z pracodawcami. Fundusze, jakie uzyskał Tarnów w bieżącym roku na dofinansowanie wyposażenia stanowisk pracy są najwyższe spośród dotychczasowych czterech edycji programu.

Do Tarnowa trafi jeszcze w bieżącym roku 663.866 złotych, pieniądze te zostaną przeznaczone na stworzenie w mieście 33 nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, a ściśle na wyposażenie stanowisk dla niepełnosprawnych, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. 13 września Gmina Miasta Tarnowa zawarła stosowne umowy z lokalnymi pracodawcami.

Nowe miejsca pracy powstaną w 28 tarnowskich firmach zakładach i instytucjach, w tym trzech zakładach pracy chronionej, które złożyły stosowne wnioski o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

Całkowity koszt zorganizowania wymienionych stanowisk pracy wyniósł 1.734.362 zł w tym udział własny pracodawców jest znaczny i wynosi 1.070.496 zł. Średni koszt dofinansowania jednego stanowiska z PFRON wyniósł 20.117 zł.
Spośród 33 miejsc pracy utworzono:
- 24 miejsca - obsługa maszyn i urządzeń,
- 6 stanowisk biurowych,
- 3 miejsca dla fizjoterapeuty i obsługi gabinetu odnowy biologicznej .

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A