Zgłobice prostestują !!!
access_time 2007-09-05 13:25:22
Już wcześniej informowaliśmy o apelu mieszkańców w sprawie budowy chodnika. Protestujący przeciwko niebezpieczeństwu, na jakie może narażać dzieci droga do szkoły, rodzice ze Zgłobic postanowili nie posyłać swoich dzieci do szkoły do czasu wybudowania chodnika przy „czwórce”.

Protest przeciwko przedłużającemu się nadmiernie remontowi trwa już od kilku dni. Mieszkańcom chodzi przede wszystkim o dwukilometrowy odcinek chodnika po południowej stronie drogi od rzeki Dunajec do szkoły w Zgłobicach. Chodnik został zbudowany, ale po stronie przeciwnej, gdzie usytuowane są nieliczne domy. Natomiast po stronie południowej, gdzie mieszka spora liczba mieszkańców Zgłobic mająca dzieci w wieku szkolnym, prace się przedłużają.

Zgłobiczan drażni szczególnie to, że w pierwszej kolejności zostały wykonane inne, zupełnie niepotrzebne prace, na przykład montaż sygnalizacji świetlnej, która przez cały czas pozostaje nieuruchomiona, natomiast zaniedbana została sprawa bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników dróg. - To ewidentne nieliczenie się z potrzebami mieszkańców stawia nasze dzieci przed koniecznością pokonywania drogi do szkoły przez ruchliwą ulicę i plac budowy zarazem. Nie możemy i nie chcemy narażać naszych dzieci na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia – napisali mieszkańcy Zgłobic w liście przesłanym do Małopolskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Delegatury Kuratorium w Tarnowie, Wójta Gminy Tarnów i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pod listem zostały złożone 72 podpisy.

Mieszkańcy zdają sobie sprawę, że chodnik będzie zrobiony, ale nie chcą już dłużej czekać. - Byliśmy bardzo cierpliwi, licząc na korzyści, jakie odniesiemy w wyniku modernizacji drogi – podkreśla sołtys Zgłobic Józef Jamróg – ale nie chcemy biernie czekać aż wydarzy się tragedia.

W sprawie remontu drogi w Zgłobicach kilkakrotnie interweniowała też gmina. - Wielokrotnie zwracaliśmy się interweniowaliśmy zarówno pisemnie, jak i telefonicznie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz bezpośrednio do wykonawcy w wielu sprawach związanych z remontem krajowej „czwórki” i- podkreśla Mariusz Tyrka, kierownik referatu gospodarki komunalnej. - Dzięki tym naszym interwencjom minimum bezpieczeństwa na skrzyżowaniu obok zgłobickiej szkoły zostało zapewnione: położono nawierzchnię, uruchomiono sygnalizację świetlną, postawiono i wymalowano znaki drogowe.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A