Prezydent Tarnowa protestuje przeciwko podwyżce!
access_time 2007-08-28 12:09:54
Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała w liście do parlamentarzystów ziemi tarnowskiej zaprotestował przeciwko planowanej podwyżce akcyzy na gaz ziemny. Podwyższona stawka podatku sprawi m.in., iż nieopłacalne stanie się korzystanie z autobusów napędzanych gazem. Prace nad projektem ustawy trwają w komisjach sejmowych.

"W imieniu mieszkańców oraz władz samorządowych Tarnowa zwracam się z wnioskiem o wycofanie z projektu ustawy o podatku akcyzowym zapisu dotyczącego obciążania akcyzą gazu ziemnego CNG" – napisał m.in. w liście do parlamentarzystów Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała. Projekt podniesienia akcyzy uderzy m.in. w Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie, które korzysta obecnie z kilkudziesięciu autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG. W większości są to pojazdy zmodernizowane dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu, przy zaangażowaniu środków własnych spółki, a celem zmiany systemu zasilania były, obok korzyści ekologicznych, również wynikające z niej zyski ekonomiczne.

Różnica cen paliw na korzyść gazu ziemnego powodowała dotychczas zwrot nakładów poniesionych na modernizację pojazdu w okresie niespełna sześciu lat. Wprowadzenie planowanej akcyzy musi skutkować rezygnacją z inwestowania w ekologiczne autobusy, gdyż koszt ich eksploatacji będzie wyższy od kosztu eksploatacji autobusu zasilanego olejem napędowym.
- "Mam nadzieję, że możliwe okaże się cofnięcie niekorzystnych dla tarnowskiej spółki, a przede wszystkim mieszkańców naszego miasta, zapisów projektu ustawy" – napisał w konkluzji listu Ryszard Ścigała.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A