Poprawić komunikację Samorządy naciskają ministra
access_time 2007-05-17 15:22:12
Przedstawiciele czterech samorządów lokalnych – Prezydent Miasta Tarnowa, Starosta Tarnowski oraz starostowie: gorlicki i dąbrowski wspólnie wystąpili do Jerzego Polaczka, Ministra Transportu w sprawie najpilniejszych dla rozwoju regionu zadań z zakresu komunikacji drogowej i kolejowej. Sprawne i szybkie połączenia komunikacyjne oraz dobry stan dróg to najważniejsze czynniki decydujące atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej danego regionu – napisali w swoim piśmie samorządowcy. Tekst trafił również do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała oraz starostwie – Mieczysław Kras (powiat tarnowski), Wiesław Krajewski (powiat dąbrowski) oraz Mieczysław Wędrychowicz (powiat gorlicki) wspólnie zaapelowali do Ministra Transportu Jerzego Polaczka o podjęcie działań mających na celu poprawę stanu komunikacji w regionie tarnowskim.

30 kwietnia odbyło się w Tarnowie spotkanie samorządowców, wnioski i propozycje wypracowane podczas spotkania zostały teraz przekazane Jerzemu Polaczkowi.
Pierwszy projekt dotyczy przyspieszenia prac modernizacyjnych drogi krajowej na odcinku Tarnów - Szczucin. Stan nawierzchni tej drogi pogarsza się z każdym rokiem, i, mimo deklaracji ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, żadne prace nie są wykonywane. Tymczasem, w sytuacji gdy ta jest ważną arterią łączącą nasz region z centrum kraju, jej zły stan techniczny nie pozostaje bez wpływu na zahamowanie rozwoju inwestycji.

Drugi projekt dotyczy budowy połączenia kolejowego z Buska przez most na Wiśle w kierunku Tarnowa. Istnienie takiego połączenia skróci drogę kolejową z Tarnowa do Warszawy o 130 kilometrów, ale znacząco poprawi komunikację z Europą południową, co pozwoli rozwijać kontakty turystyczne i handlowe z tamtym obszarem.

Wspólne propozycje i projekty lokalnych samorządów zostały również przekazane Marszalkowi Województwa Małopolskiego Markowi Nawarze oraz Zbigniewowi Kotlarkowi, kierującemu Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A