Pomóc niewidomym i słabo widzącym
access_time 2007-05-16 15:52:34
Urząd Miasta Tarnowa wspólnie z działającą przy Prezydencie Miasta Tarnowa Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych organizują 18 maja pokaz sprzętu komputerowego dla osób niewidomych i słabo widzących. Pokaz odbędzie się w budynku UMT przy ulicy Goldhammera 3 od 12. do 16.

W budynku Urzędu Miasta przy ulicy Goldhammera 3 odbędzie się w dniu 18 maja pokaz sprzętu komputerowego dla niewidomych i osób słabo widzących. Organizatorem pokazu, zaplanowanego na godzinę 12:00 w sali na parterze jest Urząd Miasta Tarnowa wraz z działającą przy Prezydencie Miasta Tarnowa Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Na pokazie, prowadzonym przez warszawską firmę, zaprezentowane zostaną urządzenia wspomagające komunikację niewidomych oraz słabo widzących. Pokazany zostanie m.in. zintegrowany system lektorski Multilektor, moduł udźwiękawiający i ubrajlawiający środowisko Windows JAWS, który poprzez syntezator mowy i wyświetlanie tekstu na brajlowskim monitorze daje możliwość niewidomemu użytkownikowi "zobaczyć" zarówno system operacyjny jak i pracujące pod jego kontrolą aplikacje. Zaprezentowane zostaną także mówiące zegarki, ciśnieniomierze czy gleukometry. Prezentacja potrwa do godziny 16:00.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A