Obradowała Rada Sportu
access_time 2007-05-11 22:25:30
Po raz pierwszy w obecnej kadencji samorządu i w nieco zmodyfikowanym składzie obradowała w dniu 10 maja Rada Sportu Gminy Miasta Tarnowa – ciało opiniodawcze prezydenta miasta, powołane spośród przedstawicieli instytucji i organizacji sportowych. W obecnej kadencji rada liczy dziewięć osób. W posiedzeniu uczestniczyli również prezydent Ryszard Ścigała oraz zastępca prezydenta Dorota Skrzyniarz.

10 maja w Urzędzie Miasta Tarnowa odbyło się pierwsze w obecnej kadencji samorządu lokalnego posiedzenie Rady Sportu Gminy Miasta Tarnowa. Rada to ciało opiniodawcze powoływane przez Prezydenta Miasta Tarnowa. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie strategii miasta w zakresie sportu i kultury fizycznej, projektu budżetu miasta w części dotyczącej kultury fizycznej, projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących rozwoju sportu w mieście, programów dotyczących, planów imprez sportowych i rekreacyjnych oraz wniosków o przyznanie nagród dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych. Ponadto przewodniczący rady wchodzi w skład Komisji Stypendialnej powołanej przez prezydenta do oceny wniosków o przyznanie stypendiów sportowych.

Rada Sportu działa w Tarnowie od 2005 roku, liczy dziewięć osób, obecnie jej skład tworzą: Krzysztof Janas i Stanisław Klimek – radni Rady Miejskiej, Kazimierz Mróz, Edward Rusnarczyk, Józef Jedynak, Bogusław Szczepański, Stanisław Piwowarski, Bogusław Kwiek, oraz Marek Baran. Funkcję przewodniczącego rady pełni Krzysztof Janas.
W czwartkowym posiedzeniu uczestniczyli również Dorota Skrzyniarz, zastępca prezydenta miasta oraz prezydent Ryszard Ścigała, który wręczył nominacje nowym członkom rady – Stanisławowi Klimkowi i Stanisławowi Piwowarskiemu.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat tegorocznego programu największych imprez sportowych w mieście oraz zapisów dotyczących remontów i rewitalizacji obiektów sportowych w opracowywanym obecnie programie działania samorządu do roku 2010.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A