Spotkajmy się w miejskim ogrodzie
access_time 2007-04-30 20:33:06
Uroczystym seminarium podsumowującym oraz zawieszeniem tabliczek z nazwami gatunków drzew i krzewów w Parku Strzeleckim zakończył się prowadzony od września ubiegłego roku projekt Towarzystwa Promocji Oświaty Ekologicznej w Tarnowie, przygotowany przy pomocy Urzędu Miasta Tarnowa, oraz fundacji Partnerstwo dla Środowiska „Spotkajmy się w miejskim ogrodzie”.

W przedsięwzięciu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie Szkół Podstawowych nr 1 i 10 oraz Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie. Od początku roku szkolnego zapoznawali się oni z przyrodą Parku Strzeleckiego, oznaczali rosnące tam drzewa i krzewy, przygotowali wystawy plastyczne obrazujące gatunki roślin występujących w parku.

Podczas seminarium opiekunowie i uczniowie biorący udział w projekcie zaprezentowali wyniki swoich prac, nawiązujące do obchodzonego niedawno „Dnia Ziemi”. Podzielili się także wrażeniami z poznawania tajemnic przyrody.

Efektem projektu, oprócz niezapomnianych przeżyć obcowania z naturą oraz tabliczek ułatwiających rozpoznanie drzew i krzewów, które pojawiły się w Parku Strzeleckim, jest przygotowane przez uczniów wydawnictwo charakteryzujące najciekawsze twory przyrody.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A