Remonty dróg przyspieszą
access_time 2007-04-27 12:08:00
Niedawno informowaliśmy o trwających właśnie pracach Zarządu Dróg miejskich w Tarnowie, mających na celu poprawienie kondycji jezdni. Jak się okazuje były one zaledwie rozgrzewką przed zakrojonymi na szerszą skalę robotami.

Już 7 maja rozpoczną się na ulicy Krakowskiej prace budowlane. W kolejnych tygodniach prace remontowe rozpoczną się na ulicach: Tuchowskiej, Narutowicza i Kwiatkowskiego. W pierwszych dniach czerwca rozpocznie się natomiast budowa ronda na jednym z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w mieście – ulic Lwowskiej i Okrężnej. Niestety – roboty drogowe oraz remonty sieci kanalizacyjnej i wodociągowej spowodują czasowe utrudnienie w ruchu pojazdów na terenie Tarnowa.

Henryk Słomka-Narożański o remontach:


lub->POBIERZW pierwszych dniach maja rozpocznie się cykl realizacji inwestycji na terenie Tarnowa:

od 7 maja
  • ulica Krakowska skrzyżowanie z Warsztatową i Zakładową – rozpoczęcie prac związanych z kolektorem „P”. W trakcie prac zostanie zamknięty wjazd w ulicę Warsztatową od ulicy Krakowskiej. Dojazd do ulicy Warsztatowej z ulicy Krakowskiej będzie się odbywał ulicami: Strusińską oraz Bartla i odwrotnie. Niemożliwy będzie skręt w lewo z ulicy Krakowskiej w ulicę Zakładową, również wyjazd z tej ulicy możliwy będzie wyłącznie w prawo w ulicę Krakowską;
  • ulica Tuchowska od skrzyżowania z ul. Zamkową w kierunku południowym – prace związane z remontem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;
  • ulica Narutowicza od skrzyżowania z ul. Krakowską do ulicy Panny Marii - prace związane z remontem sieci wodociągowej. Podczas prac w skrzyżowaniu z ulicą Bandrowskiego zostanie zamknięty wjazd w tę ulicę od ulicy Narutowicza. Na czas prowadzenia robót, na tym odcinku ulicy Bandrowskiego będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy z wjazdem od ulicy Krakowskiej. Aby umożliwić dojazd zostanie dopuszczony prawoskręt z ulicy Narutowicza w Krakowską.
Koniec maja i początek czerwca będą stały pod znakiem kolejnych remontów:

  • budowa ronda w skrzyżowaniu ulic Lwowska – Okrężna – modernizacja drogi krajowej, druga po przebudowie ulicy Krzyskiej i Alei Piaskowej inwestycja drogowa w Tarnowie współfinansowana z funduszy europejskich. Koszt zaplanowanych na trzy miesiące prac wyniesie 3,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych - półtora miliona. W rejonie ronda zmodernizowane zostaną również odcinki ulic Lwowskiej oraz Okrężnej, co w znaczący sposób podniesie poziom bezpieczeństwa w tym, jednym z najbardziej obecnie niebezpiecznych miejsc w Tarnowie;
  • ulica Narutowicza prace związane z wodociągiem, następny etap od Panny Marii w kierunku Dąbrowskiego - prace rozpoczną się około połowy czerwca. Odcinek ulicy Narutowicza od ulicy Wodnej do ulicy Bandrowskiego zostanie wyłączony z ruchu. Na ulicy Narutowicza od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego - Gumniska zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu do ulicy Wodnej i dalej objazd zostanie poprowadzony ulicą Wodną – Studniarskiego dalej rampa kolejową do ulicy Bandrowskiego i Narutowicza. Objazd ulicy Narutowicza z kierunku zachodniego na wschód odbywał się będzie ulicami Krakowska – Bema – Bernardyńska - Lwowska Na czas prowadzenia robót w ciągu ulicy Narutowicza w centrum miasta będzie obowiązywał zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej pięciu ton. Dokładne daty zamknięć i przywrócenia stałej organizacji ruchu będą uzgadniane na bieżąco;
  • ulica Kwiatkowskiego - remont mostu na rzece Biała Tarnowska.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A