Więcej dla organizacji pozarządowych
access_time 2007-04-26 14:07:03
Tarnowski samorząd od kilku lat prowadzi kompleksową współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta. Przyjęte zasady i procedury, dotyczą wszystkich organizacji pozarządowych, działających na rzecz społeczności lokalnej, wszystkich obszarów oraz form współpracy. W ubiegłym roku dotacje dla organizacji pozarządowych wyniosły ponad 912 tysięcy złotych. W roku bieżącym kwota ta wyniesie przeszło 1,3 mln złotych.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Gmina Miasta Tarnowa uchwałą Rady Miejskiej określa zadania priorytetowe. Wnioski składane przez poszczególne organizacje oceniane są przez Panel Ekspertów, następnie Prezydent Miasta Tarnowa zleca realizację wybranych zadań, podpisana również zostaje stosowna umowa.

W roku ubiegłym na realizację tego typu zadań zarezerwowano w budżecie 921 765 zł wykonanie budżetu przez organizacje pozarządowe wyniosło 98,99 %.

Na ogłoszone konkursy ofert w sumie wpłynęło 92 wnioski z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, ekologii, ochrony zwierząt, pomocy społecznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

W roku 2006 dotacje dla organizacji pozarządowych wyniosły ponad 900 tysięcy złotych, dla porównania w roku 2005 kwota ta wynosiła – 691 324 złotych, a w roku 2004 – 633 541 złotych.

W roku bieżącym przeznaczono na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w budżecie Tarnowa kwotę 1 376 000 złotych.

Zwiększenie nakładów na współpracę z organizacjami pozarządowymi wynika z przekonania, iż działalność tego typu organizacji stanowi istotny czynnik rozwoju społeczności lokalnych. Wysoka aktywność organizacji pozarządowych, doskonała znajomość lokalnych potrzeb oraz duża elastyczność w działaniu sprawia, że organizacje pozarządowe rozwiązują lokalne problemy, niejednokrotnie w sposób bardziej efektywny, niż mogłaby to uczynić administracja.

Jak zauważyła Dorota Skrzyniarz, w tym roku po raz pierwszy samorząd zdecydował się wspomóc organizację letniego wypoczynku dzieci poprzez dofinansowanie. Dotację otrzymały ośrodki aranżujące letnie obozy sportowe oraz wyjazdowe. Kwota, jaką na ten cel przeznaczono sięga 200 tysięcy złotych; tymczasem suma, na jaką opiewają wszystkie złożone wnioski tego typu, jest niemalże dwukrotnie większa. Jasne jest więc, że nie wszystkie organizacje chcące urozmaicić uczniom letni wypoczynek, otrzymają pieniądze. O tym komu przyznać dotację zdecyduje jutro panel powołanych do tego celu ekspertów.


Zastępca Prezydnta Miasta Dorota Skrzyniarz:


lub->POBIERZ


Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A