Gimnazjum w stan likwidacji
access_time 2007-04-25 16:19:17
Gimnazjum nr 3 zostanie w ciągu trzech lat zlikwidowane. Ostatni uczniowie zakończą edukację w tej szkole w 2009 roku. Małopolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował podjętą w lutym przez radnych uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły. Jedną z konsekwencji takiej decyzji jest zmiana obwodów czterech tarnowskich gimnazjów.

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 3, podjęta przez radnych w lutym bieżącego roku uzyskała pozytywna opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty. W tej sytuacji z dniem 1 września 2007 roku szkoła postawiona zostanie w stan likwidacji. Będzie ona przeprowadzona sukcesywnie - od 1 września tego roku gimnazjum nie dokona naboru uczniów do klas pierwszych, uczniowie klas drugich

i trzecich będą kontynuować naukę w tej szkole aż do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2009 roku, uczniowie klas trzecich, którzy w roku szkolnym 2008/2009 nie ukończą nauki w likwidowanej szkole, będą mogli powtórzyć klasę w innym gimnazjum na terenie miasta Tarnowa. Całkowita likwidacja szkoły nastąpi 31 sierpnia 2009 roku.

Powodem takiej decyzji jest przede wszystkim malejąca liczba uczniów. We wrześniu 2004 roku uczęszczało tam 238 uczniów, dwa lata później już tylko 141. Potencjalni pierwszoklasiści, którzy z racji zamieszkiwania na terenie obwodu Gimnazjum nr 3 mieliby podjąć w nim naukę od września bieżącego roku będą mogli uczyć się w gimnazjach nr 2, 4, 7, lub 8.

W obecnej siedzibie gimnazjum przy Al. Solidarności 18. od września bieżącego roku uczyć się będą również uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego, zlokalizowanego do tej pory przy Placu Dworcowym.

Konsekwencją uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 3 są kolejne uchwały zmieniające obwody gimnazjów nr 2,4,7 oraz 8. Dotychczasowy obwód Gimnazjum nr 3 przydzielony został konkretnym gimnazjom - np. uczniowie mieszkający na Osiedlu XXV – lecia trafią z uwagi na bliskość położenia do gimnazjum nr 4, młodzież z ulicy Piastowskiej do gimnazjum nr 7, a uczniowie z ulicy Szpitalnej do gimnazjum nr 8.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A