Ruszają wypłaty dodatków dla nauczycieli
access_time 2007-03-29 19:44:26
Gmina Miasta Tarnowa rozpoczyna wypłatę dodatków motywacyjnych oraz funkcyjnych dla nauczycieli i dyrektorów szkół na terenie miasta. Pieniądze wypłacane będą z wyrównaniem od stycznia bieżącego roku.
Po uprawomocnieniu się styczniowej uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie dotyczącej wypłat dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla nauczycieli i dyrektorów tarnowskich szkól w roku bieżącym możliwe stało się obecnie rozpoczęcie wypłat.

Na dodatki motywacyjne w tegorocznym budżecie przeznaczono kwotę 1,6 miliona złotych. Dodatek dla nauczyciela wynieść może do 20 % wynagrodzenia zasadniczego, a o jego ostatecznej wysokości decydować będą dyrektorzy poszczególnych szkół. Przeciętna wysokość dodatku motywacyjnego w Tarnowie wynosi ponad 400 złotych brutto miesięcznie. W przypadku dyrektorów szkół o wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego decyduje Prezydent Miasta Tarnowa. Kwoty mogą wahać się miedzy 20, a 50 % zasadniczego wynagrodzenia.

Wszyscy nauczyciele i dyrektorzy otrzymają pieniądze z wyrównaniem od stycznia bieżącego roku.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A