PWSZ gościło kandydatów
access_time 2007-03-24 09:31:48
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie otworzyła dziś swoje drzwi dla wszystkich tegorocznych abiturientów, którzy chcą kontynuować edukację w Tarnowie.

Kiedy dziewięć lat temu powołano do życia PWSZ, dla wielu osób uczelnia ta była jedyną możliwością zdobycia wyższego wykształcenia. Również dziś studiowanie w pobliżu miejsca zamieszkania jest niewątpliwym atutem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, jednak już nie jedynym. Studenci i kandydaci na studentów cenią sobie również tak samo dobrą lub lepszą w porównaniu z ośrodkami akademickimi dostępność kontaktu z wyspecjalizowaną kadrą naukową, możliwość studiowania na popularnych wśród pracowadców kierunkach i dobrą atmosferę tak między studentami, jak też w relacjach studentów z wykładowcami.

O tym, jakie kierunki cieszą się obecnie największą popularnością i jaka bedzie przyszłość Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej rozmawialiśmy z jej rektorem, Jego Magnificencją Profesorem doktorem habilitowanym Adamem Juszkiewiczem.
"Największa liczba kandydatów była zawsze na Filologii angielskiej i Informatyce, bardzo dużo kandydatów chce również podjąć studia z zakresu fizjoterapii oraz wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną. Sporą popularnością cieszą się też kierunki: Pielęgniarstwo i Administracja publiczna. W dalszej kolejności plasują się inne kierunki".

zonkil Ważne jest jednak nie tylko to, że zdobędzie się wykształcenie. Prawdziwym sprawdzianem przydatności wykształcowej młodzieży jest zmierzenie się z rynkiem pracy. Rektor Juszkiewicz komentuje to następująco:
"Właściwie wszyscy absolwenci naszej uczelni mają duże szanse na zatrudnienie, choć oczywiście największy obecnie deficyt dotyczy nauczycieli języka angielskiego. Jeżeli chodzi zaś o kierunki inżynierskie, Unia Europejska wchłonie obecnie właściwie każdą ilość specjalistów, a kierunki, które my prowadzimy, należą do tych najbardziej potrzebnych. Informatyka ze specjalnościami, Elektronika, Telekomunikacja - to kierunki, których absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w zawodzie w zasadzie w stu procentach; i to zarówno w Polsce jak i za granicą".

Jego Magnificencja Profesor Juszkiewicz odniósł się również do panujących obecnie nurtów w kształceniu wyższym.
"Poza granicami kraju widać wyraźny odwrót od kierunków ścisłych i technicznych. Tendencja ta występuje także w Polsce; zapewne z uwagi na to, iż kierunki humanistyczne czy społeczne nastręczają mniej trudności w procesie nauki. Ja tego tak na prawdę nie rozumiem. Gdybym miał doradzić na przykład synowi jaki kierunek wybrać, na pewno wskazałbym na jakiś związany z nowoczesną technologią. Nie dlatego, że ja jestem z tej dziedziny specjalistą, ale dlatego, że takie jest teraz zapotrzebowanie rynku pracy".

zonkil Nie od dziś wiadomo, że istnieją plany, by Państowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, nadać status uniwersytetu; tak, aby tarnowska uczelnia miała prawo nadawania tytułów magistra oraz doktora. Jest to ambicją nie tylko osoby Rektora, ale również polityków wywodących się z tarnowskiego kręgu, jak senator Wiatr, oraz włodarzy miasta z Prezydentem Ścigałą na czele. Z rozmów ze studentami PWSZ wynika, że chcą oni tego samego. Trudnościami w dążeniu do wyznaczonego celu są kwestie związane z rozbudową zaplecza naukowego oraz tego w postaci odpowiednich budynków czy bazy bibliotecznej. Nie bez znaczenia będzie też aspekt niezwykle silnej konkurencji starych, ugruntowanych na polskim rynku naukowym uniwersytetów.

Jak mówi Jego Magnificencja: "Musi być bardzo silna determinacja naszego zespołu, szkoły, ale również Tarnowian. Powstanie uczeli o randze akademii na pewno podniesie rangę tego miasta. Powołanie Akademii Tarnowskiej na zasadzie ustawy sejmowej nie rozwiązuje problemów tej uczelni. Ważna jest przede wszystkim jakość. Na początku działalności Akademia Tarnowska na pewno nie zajmie wysokiej pozycji w rankingach szkół wyższych, a to przekłada się na pieniądze. Z tego właśnie względu samorządy lokalne muszą włączyć się do działań.
zonkil Prezydent Ryszard Ścigała deklaruje chęć pomocy miasta. Może ona przyjąć postać fundowania oprogramowania, wspierania rowoju biblioteki, ale przede wszystkim pomocy w uzyskaniu mieszkań dla kadry naukowej, którą chcielibyśmy do tarnowa przyciągnąć. Pozytywne zaangażowanie miasta bardzo cieszy
".

Rozwój uczelni nierozerwalnie łączy się z rozbudową kompleksu PWSZ. Na razie do dyspozycji tarnowskich studentów oddano trzy budynki dydaktyczne, w planach Rektora jest już jednak budowa kolejnych. Po Centrum Nowoczesnych Technologii i Instytucie Politechnicznym, wybudowany zostanie kompleks budynków Instytutu Ochrony Zdrowia. Ma być on wyposażony w krytą pływalnię i halę sportową. Tereny odziedziczone przez PWSZ po jednostce wojskowej stałyby się wówczas klasycznym kampusem akademickim.

Na zapowiedziane zmiany z niecierpliwością czekają tak studenci jak i mieszkańcy Tarnowa.

Tekst:Tomasz Budzik
Foto: Tomasz Budzik

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A