Drugi Wiceprezydent na stanowisku
access_time 2006-12-14 16:48:22
Na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnowa powołana została Dorota Skrzyniarz. Od wczoraj pełni funkcję odpowiedzialną za edukację, kulturę i PR w naszym mieście.
Z wykształcenia jest historykiem. Studia kończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziennikarz radiowy (od 1994 r.) związany z Radiem MAKS, specjalizujący się w tematyce gospodarczej i ekologicznej.

Od 2002 roku pracowała nad wizerunkiem Zakładów Azotowych w Tarnowie, prowadząc Biuro Public Relations. Odpowiedzialna była również za komunikację wewnętrzną oraz kontakty ze społecznością lokalną, samorządem, ośrodkami opiniotwórczymi i decyzyjnymi

Nauczyciel i wychowawca z 16 letnim stażem pracy - nauczyciel dyplomowany (akt nadania stopnia awansu zawodowego, 2002r.), I stopień specjalizacji zawodowej (dyplom 1999r.), państwowy egzaminator egzaminu maturalnego z historii (decyzja OKE w Krakowie, 2005 r.) Posiada kwalifikacje do sprawowania funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

Ukończyła studia podyplomowe: „Zarządzanie firmą i administracja” (Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, dyplom 2004 r.) oraz „Wiedza o społeczeństwie” (Uniwersytet Rzeszowski, świadectwo 2002r.). Ukończyła kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z organizacji i zarządzania oświatą (świadectwo MCDN Kraków, 2000r.). Ma prawo zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa (dyplom Ministra Skarbu Państwa, 2004r.).

Ukończyła szkolenia, warsztaty, kursy z zakresu m.in.: kierowania zasobami ludzkimi, ochrony informacji niejawnych, komunikacji, funkcjonowania spółek kapitałowych, zarządzanie projektami, kontrolingu, systemów zarządzania, kreowania wizerunku firmy, marketingu, public relations, programów unijnych i pozyskiwania środków unijnych. Także kursy, szkolenia, warsztaty z zakresu m.in. Nowej Matury, pomiaru dydaktycznego, mierzenia jakości, ewaluacji nauczania, ścieżek dydaktycznych, aktywizujących metod nauczania.

Autorka programów radiowych dotyczących gospodarki i ekologii, publikacji w mediach branżowych (np. „Nowy przemysł”, „Chemik”) oraz artykułów i materiałów z zakresu m.in. edukacji europejskiej, regionalnej, mierzenia jakości, aktywizujących metod nauczania (np. wydawnictwa ODN Tarnów).

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002 r.) za zasługi dla tarnowskiej oświaty. Za pracę dydaktyczno-wychowawczą wyróżniana dyplomami i nagrodami m.in. Nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa (1999r.)
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A