Warsztaty pięknego deklamowania
access_time 2006-10-09 14:47:02
"Zaufajcie słowu" to cykl warsztatów artystycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Adresowane są do osób zainteresowanych kształceniem i doskonaleniem umiejętności interpretacynych tekstu literackiego, poprawnego mówienia oraz ekspresji wypowiedzi artystycznej.

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, od października 2006 r. do marca 2007 r. w Pałacu Młodzieży w Tarnowie ul. Piłsudskiego 24, w godz. 9.00 – 12.00. Inauguracja warsztatów odbędzie się w dniu 25 października o godz. 9.00 w Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Zajęcia poprowadzi dr Ziuta Zającówna, a przedmiotem warsztatów będzie słowo jako wyzwanie artystyczne.

 

Program kolejnych spotkań warsztatowych obejmuje dykcję, analizę tekstu i wpływ emocji na kształt wypowiedzi artystycznej, wiersz współczesny, nową prozę polską oraz pozasłowne środki wyrazu artystycznego. Zajęcia poprowadzą nauczyciele akademiccy szkół teatralnych, konsultanci Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie: prof. Monika Rasiewicz, dr Ziuta Zającówna – opiekun artystyczny projektu „zaufajcie słowu”, Urszula Rojek.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Organizacyjnym w Tarnowie, Rynek 16 do dnia 23 października. Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Ilona Stanaszek - tel. fax. 6260761.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A