Jak utrzymać sprawność?
access_time 2006-01-24 18:19:52
- Wskaźniki sprawności postępowania (w większości kategorii spraw) mamy 3-4-krotnie wyższe od średniej krajowej. Tak dobre wyniki pracy naszych sędziów, to powód do zadowolenia, ale i zobowiązanie. Chcielibyśmy pozostać w trójce najsprawniej działających sądów w Polsce - deklaruje Jacek Satko, prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Wczoraj w siedzibie SO przy ul. Dąbrowskiego odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego. Prezes przedstawił na nim sprawozdanie z funkcjonowania tarnowskiej Temidy w 2005 roku. Podkreślił z zadowoleniem, że sądy rejonowe i okręgowy opanowały roczny ogólny wpływ i utrzymały, dobrą od lat, sprawność postępowania. Zwrócił przy tym uwagę na instytucję dobrowolnego poddania się karze. Dzięki niej osiągnięto wyjątkowo zadowalające wyniki w sprawach karnych. W minionym roku niemal połowę tych spraw zakończyło dobrowolne podddanie się karze.

 

Gościem wczorajszego Zgromadzenia był przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Krzysztof Strzelczyk. Sceptycznie wypowiadał się o proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmianach w pracy sądów, tj. wprowadzeniu trybu przyspieszonego i wydłużenia czasu pracy sędziów.

 

- Ministerialne propozycje były dłuższy czas przedmotem medialnej dyskusji, a dopiero niedawno projekt zmian otrzymała KRS do zaopiniowania. Jeszcze nie wypowiedzieliśmy się na ten temat. Osobiście uważam, że proponowane zmiany to próba powrotu do pewnych rozwiązań z przeszłości i wątpię, czy ich wprowadzenie przyniosłoby oczekiwany efekt. Może w paru spektakularnych sprawach? Jest, w każdym razie, wiele wątpliwości i zastrzeżeń, co do których wypowiemy się w opinii.

 

Przewodniczący Strzelczyk uważa, że nie trzeba przeprowadzać kodyfikacji. Wystarczą pewne poprawki i bardziej stanowcze dyscyplinowanie stron sądowego procesu, koncentrowanie materiału... - A sędzia podlega przecież ocenie i kontroli. Niezadowolona strona może postawić mu zarzut przewlekłości postępowania - przypomina.

 

(mab)

 

Dziennik Polski

 

www.dziennik.krakow.pl


Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A