O Wielką Nagrodę Zająca Poziomki
access_time 2006-03-14 17:15:41
Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu - Biuro Organizacyjne w Tarnowie wspólnie z Centrum Kultury w Żabnie serdecznie zapraszają na XXI Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki, który rozpocznie się 17 marca 2006 r. o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Żabnie. Honorowy patronat nad Przeglądem objęli: Starosta Tarnowski i Burmistrz Żabna.

Przegląd jest artystyczną konfrontacją dziecięcych i młodzieżowych teatrów lalkowych działających w ośrodkach kultury, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz placówkach wychowawczych z województwa małopolskiego. W zespoły prezentują spektakle zrealizowane w różnych konwencjach teatru lalkowego, maski, przedmiotu, teatru plastycznego.

 

Do udziału w tegorocznym Przeglądzie zgłoszono 11 spektakli, które oceni Komisja Artystyczna w składzie: Ewa Żukowska – komisarz Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy w Puławach, Maria Zawada Bilik – aktor lalkarz z Tarnowa i Franciszek Palka – artysta plastyk z Nowego Sącza.

 

Zespoły oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: teatry dziecięce /do 10 lat/ i teatry młodzieżowe /do 16 lat/.
Laureaci Przeglądu rekomendowani będą do udziału w XXXVIII Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy w Puławach i w spotkaniu finałowym XXI Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK w Nowym Sączu.

 

W trakcie Przeglądu odbędą się warsztaty metodyczne nt. animacja lalki teatralnej adresowane do instruktorów i konsultacje Komisji Artystycznej z realizatorami prezentowanych spektakli i opiekunami artystycznymi zespołów. Po zakończeniu części konkursowej zaprezentowany zostanie spektakl Baśń o zaklętym kaczorze w reżyserii Marka Wita w wykonaniu Teatru Maska z Rzeszowa.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A