Sprzeciw PO
access_time 2006-02-28 22:12:10
24 lutego w Krakowie, odbyła się konferencja prasowa w związku z przyjęciem przez Rząd RP projektu dokumentu pn. „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia”, w którym założono niekorzystny m.in. dla Małopolski, sposób podziału środków unijnych na lata 2007 -2013. Podczas konferencji poseł RP, przewodniczący PO w Małopolsce Aleksander Grad oraz marszałek Małopolski Janusz Sepioł, zaprezentowali stanowisko zdecydowanie sprzeciwiające się proponowanym rozwiązaniom.

"Platforma Obywatelska w Małopolsce, zdecydowanie protestuje przeciw sposobowi podziału środków europejskich na polskie regiony, na lata 2007 -2013, który wynika z przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu pod nazwą „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia”. Jesteśmy przekonani, że podział ten jest krzywdzący dla Małopolski. Algorytm, który został przyjęty przy podziale środków powoduje, że nasze województwo znajdzie się na ostatnim miejscu jeśli idzie o poziom wsparcia na głowę mieszkańca.

 

Małopolska otrzymuje zaledwie 80 % średniego poziomu krajowego wobec 173 % Warmińsko – Mazurskiego. Ale nasz region wyprzedzają również województwa bogatsze od nas. Statystyczny mieszkaniec Dolnośląskiego liczyć może na około 90 euro więcej, Pomorskiego, 71 euro więcej i nawet najbogatsze Mazowsze otrzyma na głowę więcej o około 16 euro. A przecież za podstawę można było przyjąć wypracowany przez Komisję Europejską i sprawdzony w dotychczasowej praktyce europejskiej sposób podziału pieniędzy. Małopolsce przypadłoby około 400 milionów euro więcej. Nawet propozycja rządu Belki, która nie wydawała nam się korzystna dla naszego regionu, opiewała na prawie 150 milionów euro więcej.

 

Żądamy zmiany sposobu podziału środków europejskich na bardziej sprawiedliwy. Rząd kierując się słuszną intencją wyrównywania szans i niesienia pomocy najmniej zamożnym obszarom, przyjął specjalny program finansowy dla Ściany Wschodniej. Domagamy się dołączenia Małopolski do tego programu. Wszystkie małopolskie powiaty z wyjątkiem Krakowa spełniają te same kryteria, co powiaty województw objętych programem.

 

Oczekujemy też, że rząd zmieni algorytm podziału środków na lepiej dostosowany do potrzeb harmonijnego rozwoju regionalnego. W przeciwnym razie na rząd PiS spadnie odpowiedzialność za niesprawiedliwy i krzywdzący podział środków europejskich i zniweczenie szansy Małopolski na rozwój!"

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A