Pięćset złotych więcej
access_time 2006-02-23 14:10:46
Wiele wskazuje na to, że gmina Tarnów będzie jedną z pierwszych w Polsce, w której rodzice nowo narodzonego dziecka otrzymają dodatkowe pieniądze w ramach "becikowego". Ma to być 500 złotych.

Taki wniosek do rady przygotował właśnie wójt gminy Tarnów Piotr Molczyk. Zdecydował on o skierowaniu pod obrady Rady Gminy projektu uchwały o zwiększeniu kwoty tzw. becikowego dla kobiet, które urodziły dzieci po 1 stycznia 2006 roku.

Przypomnijmy, iż na mocy ustawy Sejmu RP rodzicom z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga, tzw. "becikowe" w kwocie 1000 zł. Jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza 504 zł netto, to wówczas mogą starać się o jeszcze 1000 zł do zasiłku rodzinnego.

 

Warto zaznaczyć, że ustawodawca przewidział, iż każda Rada Gminy w drodze uchwały, może przyznać zamieszkałym na jej terenie osobom dodatkową jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Do tej pory nie było podstawy prawnej, aby wypłacać takie świadczenia. - Od początku swojej kadencji kładłem mocny nacisk na prowadzenie polityki prorodzinnej. W tym celu olbrzymie pieniądze wyasygnowaliśmy na remonty placówek oświatowych: przedszkoli i szkół. Uratowaliśmy również te małe szkoły, skazywane na likwidację, często wbrew logice ekonomicznej, by każde dziecko z każdej miejscowości miało blisko do szkoły, która w dodatku gwarantuje mu dobre warunki do nauki. Wprowadzałem możliwie jak najniższe podatki lokalne, aby nadmiernie nie obciążać budżetów rodzin. Nie miałem jednak prawnej możliwości finansowo, choćby w symboliczny sposób, wesprzeć te rodziny, które zdecydowały się na urodzenie i wychowywanie dziecka - mówi wójt Piotr Molczyk.

 

W dokumencie przesłanym radzie wójt Molczyk zaproponował, by z tytułu urodzenia dziecka z budżetu gminy wypłacać rodzicom lub prawnemu opiekunowi dodatkowe świadczenie w kwocie 500 zł. Co istotne, przysługiwałoby one wszystkim mieszkańcom gminy Tarnów (bez względu na status materialny), których dzieci urodziły się od 1 stycznia 2006 roku.

Z tą propozycją zapozna się Komisja ds. Rodziny Rady Gminy Tarnów. Projekt uchwały zostanie poddany pod głosowanie na najbliższej sesji rady.

 

- Wiem, że 500 zł to nie jest wiele - twierdzi wójt. - Ale nie tylko o pieniądze tutaj chodzi. Chcemy w ten symboliczny sposób wyrazić naszą radość z faktu narodzin każdego dziecka. Dla rodziców przygotowuję jeszcze jedną, mam nadzieję że sympatyczną, niespodziankę w związku z narodzinami dziecka, której jeszcze nie chcę zdradzać.

 

W tegorocznym budżecie gminy wójt zarezerwował kwotę 128 tys. zł na dopłatę do uchwalonego przez Sejm "becikowego". Przyjmuje się, że w roku bieżącym w gminie Tarnów przyjdzie na świat podobna liczba dzieci jak w ubiegłym, w którym urodziło się 216 dzieci.

 

(mir)

Dziennik Polski

 

www.dziennik.krakow.pl


Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A