To nie będzie hipermarket?
access_time 2005-11-22 00:32:14
W czwartek na sesję Rady Miejskiej trafi projekt uchwały dotyczący wybudowania centrum handlowego na tarnowskim Osiedlu Legionów, między ulicami Nowodąbrowską i 16. Pułku Piechoty. Przedstawiciele inwestora zapewniają, że nie chcą tu wybudować ani supermarketu, ani hipermarketu, ale centrum handlowe z prawdziwego zdarzenia.

-Pragniemy zrealizować nowoczesne, wielofunkcyjne centrum handlowo-usługowe, uzupełnione o funkcje rekreacyjne, a także, wraz z Fundacją im. ks. Siemaszki, Dzienny Ośrodek Socjoterapii dla Młodzieży - zapewnia Rafał Sonik z firmy "Gemini Holding". Dodaje, że koncepcja obiektu została przed sesją przekazana władzom Tarnowa i radnym.  

 

Firma wygrała przetarg nieograniczony na ten teren jeszcze w 1999 r. Obecnie posiada działkę w użytkowaniu wieczystym na podstawie aktu notarialnego.

 

- Zgodnie z obowiązującym prawem, nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie jej użytkownikowi wieczystemu - podkreśla Sonik. - Negocjacje w sprawie ewentualnego zakupu przez nas prawa własności nieruchomości i warunków, na jakich mogłoby to nastąpić, są natomiast prowadzone. Kopie stosownej korespondencji zostały przekazane radnym. Nie można zatem twierdzić, że "nie zamierzamy wykupić terenu".

 

Zgodnie z zawartą z Urzędem Miasta umową oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, jej celem była realizacja: "pawilonu handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą (pawilon handlowo-usługowy zajmował będzie około 15 proc powierzchni nieruchomości)" oraz "odrębnie dróg, parkingów, zieleni parkowej".

 

- Nieprawdą jest, że owe 15 procent powierzchni obejmuje również parkingi, otoczenie i dojazdy. Nie ma też mowy o żadnym "rozproszeniu" działalności handlowej. Pawilon handlowo-usługowy, zgodnie z umową, ma być jeden - podkreśla przedstawiciel firmy "Gemini Holding".

 

Inwestor podkreśla też, że nie występuje z "roszczeniem o hipermarket". - Chcemy zrealizować cel, dla którego przedmiotowa nieruchomość została nam oddana w użytkowanie wieczyste, zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta w 1999 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tarnowa - mówi.

 

Wymaga to uchwalenia wniesionego przez prezydenta Tarnowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Starodąbrowską, Nowodąbrowską, Błonie, Jana Pawła II i Słoneczną.

 

- Dotychczasowa opłata za wieczyste użytkowanie jest rzeczywiście niska, bo ustalona sześć lat temu. Jednak jedyną metodą, pozwalającą na zwiększenie opłaty za wieczyste użytkowanie z jednego do trzech procent rocznie oraz przeszacowanie podstawy obliczenia powyższej opłaty, jest właśnie uchwalenie planu zagospodarowania - dodaje Sonik. - Tryb i czas zmiany wysokości opłat rocznych jest ściśle uregulowany przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podniesienie opłat za wieczyste użytkowanie może nastąpić jedynie po uchwaleniu planu.

 

Jego zdaniem, nie ma też żadnych podstaw prawnych do wypowiedzenia umowy użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości ani do jej rozwiązania.

Komisja Rozwoju Rady Miasta Tarnowa oraz Komisja Ekonomiczna Rady Miasta Tarnowa, po kilkakrotnej wnikliwej analizie wszelkich aspektów projektu oraz zgromadzonych dokumentów i wniosków, pozytywnie zaopiniowały planowaną inwestycję. Z podstawowych powodów: realizacja obiektu spowoduje zagospodarowanie zdewastowanego od wielu lat terenu w sposób zgodny z wytycznymi Rady Miasta. Przyniesie też wielomilionowe kontrakty lokalnym firmom, wielokrotny wzrost wpływów do budżetu miejskiego, a pracę zyska kilkaset osób. - Ponad wszystko jednak przyczyni się do istotnego poprawienia oferty handlowej dla mieszkańców Tarnowa i okolicznych miejscowości - twierdzi przedstawiciel inwestora.

 

- Zgadzam się też z poglądem radnej Anny Czech, że "miasto musi zarobić" na oddawanych w wieczyste użytkowanie gruntach - konkluduje Radał Sonik. - Sposobem na to, w przypadku tej nieruchomości, jest właśnie jak najszybsze uchwalenie nowego planu, co pozwoli Gminie uzyskać nawet ponad dwudziestokrotnie większe wpływy niż dotychczas.

 

(Smol)

Dziennik Polski

 

 

www.dziennik.krakow.pl


Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A