Dla kogo "Uskrzydlony"
access_time 2005-11-15 16:50:07
W styczniu 2006 roku zostaną przyznane statuetki prestiżowej nagrody "Uskrzydlony". Tą nagrodą zostały już uhonorowane 173 osoby. Wśród laureatów jest wiele osób wybitnych, zasłużonych dla kultury oraz rozwoju i promocji regionu. "Uskrzydonego" w ubiegłych latach otrzymali między innymi: dyrektor Tarnowskiego Teatru - Wojciech Markiewicz, prezydent Tarnowa Mieczysław Bień, zespół "Świerczkowiacy". Kogo tarnowianie wybiorą w tym roku?

 hspace=Po raz pierwszy nagrodę przyznano za 1988 r. Wówczas wyróżniono nią sześć osób w dwóch kategoriach – kultura i media. Pomysł promowania ludzi związanych z kulturą powstał w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Tarnowie, kierowanym przez Stanisława Lisa. „Uskrzydlony” przyznawany był przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Tarnowie dla ludzi kultury. Praktycznie od początku honorowani tym wyróżnieniem byli także menedżerowie, działacze samorządowi oraz dziennikarze.

 

W momencie powstania Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., kontynuującej misję WOK w dziedzinie kultury, „Uskrzydlony” stał się nagrodą za indywidualny wkład w dzieło rozwoju regionu tarnowskiego przyznawaną w pięciu kategoriach: kultura, samorząd lokalny, gospodarka, promocja, media.

 

 

Po dwuletniej przerwie ideę „Uskrzydlonego” podjęła Rada Fundatorów Tarnowskiej Fundacji Kultury w ramach Programu Jubileuszu 10-lecia swojej działalności. Od 2000 r. „Uskrzydlony” jest przyznawany przez kapitułę powoływaną corocznie przez Radę Fundatorów Tarnowskiej Fundacji Kultury w kategoriach:

 

1. KULTURA

2. SAMORZĄD TERYTORIALNY

3. MEDIA
4. ROZWÓJ I PROMOCJA REGIONU

5. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

6. INTEGRACJA EUROPEJSKA.

7. FIRMY KREUJĄCE ROZWÓJ MAŁOPOLSKI I  PODKARPACIA.

8. PROMOCJĘ POLSKI W EUROPIE I W ŚWIECIE.

 

Zmieniły się nieznacznie kategorie, ale w dalszym ciągu „Uskrzydlony” jest honorowym wyróżnieniem, bo „Uskrzydlony” nie wiąże się z żadnymi korzyściami materialnymi, nagradzane są wybitne i zasłużone dla regionu i „małych ojczyzn” osoby a także sponsorzy kultury, przedstawiciele samorządów oraz menadżerowie. W 2001 r. po raz pierwszy laureatów nagrody wybierali mieszkańcy regionu -  czytelnicy tygodnika „TEMI”, podobny plebiscyt został przeprowadzony również w 2002 r.

 

Statuetka „Uskrzydlonego”, to dzieło artysty rzeźbiarza Stefana Niedorezo, przypomina Ikara. Każda statuetka „Uskrzydlonego” ma swój numer, do którego dołączona jest karta z imieniem i nazwiskiem wyróżnionej osoby. Prowadzona jest również dokumentacja „Uskrzydlonych” w postaci kroniki ze zdjęciami i wpisami laureatów i osób uczestniczących w uroczystości wręczenia nagrody.

 

Można już zgłaszczać kandydatów na do nagrody. Formularz zgłoszeń można pobrać ze strony Tarnowskiej Fundacji Kultury www.tfk.tarnow.pl


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A