Są chodniki w gorszym stanie
access_time 2005-11-07 12:08:02
- Na początku tego roku zwróciliśmy się do Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich z prośbą o naprawienie chodnika u zbiegu ulic Ujejskiego-Kościuszki, o wymianę jego nawierzchni. Zdziwieni byliśmy sytuacją, że obie strony chodnika ulicy Ujejskiego zostały wyremontowane (wymieniono nawierzchnię), a odcinek przy samym budynku pominięto. Otrzymaliśmy, niestety, odpowiedź odmowną. Tymczasem TZDM kładzie chodnik np. przed garażami przy ul. Rolniczej. Coś tu jest nie tak, nie rozumiem tej logiki... - irytuje się Zdzisław Sowiźrał, przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Ujejskiego 6-10.

W Tarnowskim Zarządzie Dróg Miejskich, jak usłyszeliśmy, dobrze przyjrzeli się prośbie wspólnoty mieszkaniowej i wnioskodawcom odpisali. Poinformowali, że "ze względu na ograniczone środki finansowe w bieżącym roku nie jest to możliwe". A poza tym w mieście jest wiele chodników w gorszym stanie technicznym, na których przebudowę także brakuje pieniędzy. I prace remontowe odkładane są z roku na rok.

 

- Podobnych reakcji, jak ta ze strony wspólnoty mieszkaniowej, mamy wiele. Kiedy ludzie widzą np., że sąsiednia ulica jest akurat remontowana, chcieliby, aby zaraz zająć się ich otoczeniem. Nawet jeśli nie ma wyraźnej potrzeby. Chodnik, którego naprawy domaga się wspólnota z Ujejskiego nie jest w najgorszym stanie. Jest ułożony z płytek, a wnioskodawcy woleliby kostkę. Mieszkańcy muszą nas zrozumieć, mamy inne ważniejsze obecnie potrzeby. Są w Tarnowie chodniki, na których ludzie potykają się i one w pierwszej kolejności muszą zostać wyremontowane. Wiele z nich od kilkunastu lat czeka na swoją kolej - przekonuje dyrektor TZDM, Stanisław Pyzdek.

Do miejsc wymagających szybkiej interwencji drogowców należą w Tarnowie pobocza ulic Rogoyskiego, Rejtana, Urszulańskiej, Limanowskiego. W przyszłorocznym budżecie zapisano 1,5 miliona złotych na przebudowę miejskich chodników, ich naprawa pochłania co roku podobne kwoty.

 

W dyrekcji TZDM ostrożnie obiecują, że za 2-3 lata chodnik przy Ujejskiego zostanie wyremontowany. Termin mógłby ulec przyspieszeniu, gdyby wspólnota mieszkaniowa zechciała współfinansować tę inwestycję. Takie rozwiązanie wydaje się jednak mało realne.

 

(mab)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A