Zacznij kompletować
access_time 2005-08-23 01:17:27
Od września rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o stypendia unijne na nowy rok szkolny. Mogą się o nie starać uczniowie pierwszych i drugich klas szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, którzy mieszkają na wsi. Dokumenty będą przyjmowane w szkołach.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 504 zł, a w przypadku rodzin, w których jest dziecko niepełnosprawne, 583 zł. Spełnienie kryterium dochodowego nie jest jednak gwarancją otrzymania stypendium. W ubiegłym roku, z uwagi na dużą ilość zainteresowanych, stypendia przydzielane były do kwoty około 350 zł dochodu. Brana jest pod uwagę również sytuacja rodzinna, m.in. czy jest to rodzina niepełna, czy jest w niej osoba niepełnosprawna, lub czy uczeń jest wychowankiem domu dziecka.

 

Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane od 7 września, ale jak podkreśla Agata Słowikowska - Krawiec z Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Tarnowa, dokumenty należy kompletować wcześniej, by uniknąć sytuacji, kiedy wniosek zostanie odrzucony z powodu niedopełnienia wymogów formalnych.

 

- Uczeń oprócz wniosku składa także załączniki. Powinno się wśród nich znaleźć m.in. zaświadczenie z danego urzędu gminy o posiadaniu lub nieposiadaniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o stałym zameldowaniu na wsi, informacja z Urzędu Skarbowego o dochodach osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, nawet, jeśli któryś z nich nie pracuje, oraz udokumentować fakt, że ktoś z rodziny jest osobą niepełnosprawną, jeżeli jest taka sytuacja - mówi Agata Słowikowska - Krawiec.

 

Podobnie jak w tym roku także druga edycja stypendiów unijnych rozliczana będzie w formie refundacji kosztów na podręczniki i pomoce szkolne. Nie ulega zmianie także kwota stypendium - 1,5 tys. zł.

 

(baja)

 

Dziennik Polski

 

www.dziennik.krakow.pl

 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A