Numer alarmowy 112
access_time 2005-08-18 01:33:16
Wykonując zalecenia Komisji Europejskiej, na terenie całej Polski wprowadzany jest dodatkowy powszechny numer alarmowy 112. Będzie on funkcjonował od 1 września 2005 roku obok dotychczas działających numerów alarmowych służb ratunkowych (999 - pogotowie ratunkowy, 998 - straż pożarna, 997 - policja). Tarnów był jednym z pierwszych miast, które uruchomiły ten numer. Działa od trzech lat i jest dostępny zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych.

Polska otrzymała już upomnienie od Komisji Europejskiej za opóźnienia we wdrażaniu unijnych przepisów, między innymi dostępu do telefonu alarmowego. Termin wprowadzenia w życie dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej obsługi numeru 112 minął 1 maja 2004 roku.  Teraz Komisja może złożyć pozew do Trybunału Sprawiedliwości.

 

Od 1 września w całym kraju zostanie uruchomiony numer. Będzie go obsługiwać Państwowa Straż Pożarna jako podstawowa służba ratownicza. Ze strażakami będą pod tym numerem dyżurować i przyjmować zgłoszenia dyspozytorzy Pogotowia Ratunkowego. Do tej pory niewiele miast w Polsce posiada właściwie działające Centra Powiadamiania Ratunkowego.

 

Kilka uwag o korzystaniu z numeru alarmowego 112:

 

1. Numer ten uruchamiany jest w celu wypełnienia przez Rząd Polski dyrektywy Komisji Europejskiej, tak więc dotychczas funkcjonujące numery alarmowe (997, 998, 999) będą działały nadal i to na nie przede wszystkim należy zgłaszać zaistniałe zdarzenia.

 

2. Zgłoszenia na telefon 112 należy dokonywać jedynie w sytuacjach gdy nie potrafimy stwierdzić jakiej pomocy nam potrzeba (kto ma jej udzielić). W takim przypadku dzwoniąc na 112 sprawą interpretacji sytuacji zajmie się przyjmujący zgłoszenie dyspozytor i w odpowiedni sposób pokieruje dalszym połączeniem lub też samodzielnie przyjmie informację oraz zapewni pomoc.

 

3. Pamiętajmy, że jest to numer ratunkowy a więc dzwonienie na niego w nieuzasadnionychprzypadkach może pociągnąć za sobą skutki prawne takiego czynu. Blokowanie linii alarmowych może spowodować zagrożenia dla życia i zdrowia osób, które w tym czasie rzeczywiście potrzebują pomocy. Aby wyeliminować takie przypadki zapewniona będzie pełna identyfikacja rozmówcy (nie tylko jego numeru, ale jednocześnie adres i danych właściciela telefonu z którego dokonywane jest połączenie - również numery zastrzeżone). Ponadto wszelkie połączenia będą w całości rejestrowane i archiwizowane.

 

Dzwoniąc pod numer alarmowy pamiętajmy, aby podać:


1. Swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu.
2. Miejsce zdarzenia, adres i nazwę obiektu, w budynku wielopiętrowym piętro.
3. Co się stało, czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
4. Po podaniu informacji nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Dyżurny może poprosić o podanie dodatkowych informacji.

 

Nie należy odkładać słuchawki telefonu do uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

 

BB

 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A