Niezaspokojeni wierzyciele
access_time 2005-08-02 01:21:47
Od października 2003 obowiązuje nowe prawo upadłościowe i naprawcze. Od tamtej pory Sąd Gospodarczy w Tarnowie otworzył ponad 20 postępowań upadłościowych, w większości oznaczających likwidację majątku firm znajdujących się w kryzysie. W ostatnich latach przybywa, niestety, wniosków o ogłoszenie upadłości firm z tarnowskiego regionu. Co znamienne, wiele z tych wniosków jest po prostu źle przygotowanych i sąd musi je zwracać

- Postępowanie upadłościowe może toczyć się w kierunku zawarcia układu z wierzycielami (polegającego głównie na umorzeniu części należności i zachowaniu przedsiębiorstwa dłużnika) bądź w kierunku likwidacji majątku dłużnika. A co za tym idzie, likwidacji jego firmy. Warunkiem zaś ogłoszenia upadłości jest stwierdzenie niewypłacalności dłużnika, która ma charakter stały. Ale jednakże musi on posiadać jakiś majątek gwarantujący przynajmniej przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Muszą być pieniądze na pokrycie kosztów m. in. opinii biegłych rewidentów, ogłoszeń prasowych i obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oszacowania majątku, wynagrodzenia syndyka - przypominają sędziowie Sądu Gospodarczego.


O tych warunkach zapominają często wnioskujący o otwarcie postępowania upadłościowego. I wnioski są oddalane z braku pieniędzy na pokrycie kosztów postępowania, nie mówiąc już o możliwościach zaspokojenia wierzycieli. Wśród innych "grzechów wnioskodawców" sędziowie wymieniają niekompletne listy wierzycieli, bez danych adresowych, brak wymaganych ustawą załączników, opłat itp. Źle przygotowane wnioski są zwracane ich autorom i całą procedurę trzeba zaczynać od nowa.


W ostatnich miesiącach do tarnowskiego Sądu Gospodarczego wpłynęło kolejnych osiem wniosków o otwarcie postępowania upadłościowego. Są w trakcie rozpoznawania, w większości dotyczą likwidacji majątku dłużnika, a to oznacza, że wierzyciele mają niewielkie szanse na odzyskanie swoich pieniędzy.

 

(mab)

 

Dziennik Polski

www.dziennik.krakow.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A