Po radę do PUP
access_time 2005-07-26 00:48:52
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie służy pomocą zarówno pracodawcom jak i osobom bezrobotnym. Dla obydwu grup ma wiele ofert, można wybrać najodpowiedniejszą, rozwiązującą dany problem.

Liczniejsza grupa to oczywiście bezrobotni. PUP proponuje: pośrednictwo pracy, a więc informację o wolnych miejscach pracy, oferty wyjazdów za granicę, z ofert pracy mogą też skorzystać osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Kolejna propozycja to szkolenia - osoby bez pracy mają szansę podwyższenia kwalifikacji, zwiększenia swej aktywności na rynku pracy, szkolenia odbywają się w grupie lub indywidualnie. Przy PUP działa mikroinkubator przedsiębiorczości. Pierwsze kroki powinny tutaj skierować osoby planujące założenie własnej firmy. Właśnie w inkubatorze można zdobyć kompendium wiedzy na temat procedury zakładania firm, przepisów podatkowych i ZUS, można też uzyskać wstępną ocenę przedsięwzięcia. I wreszcie finanse. Na rozpoczęcie działalności potrzebne są oszczędności, kredyt, słowem własne lub pożyczone fundusze. Aktualnie PUP dysponuje pieniędzmi na jednorazowe dotacje.

 

Szeroka jest też gama ofert z zakresu poradnictwa zawodowego. Mając problemy z wyborem zawodu, przekwalifikowaniem się, można przeprowadzić rozmowę z doradcą zawodowym, który pomoże w ustalaniu kolejnych działań, jakie należy podjąć, aby odnieść sukces zawodowy. Przy PUP działa klub pracy, tu poznaje się najbardziej skuteczne sposoby poruszania się na rynku pracy. W Sali Informacji Zawodowej dostępny jest zbiór informacji zawodowych: informatorów, przewodników, filmów, wzorów dokumentów aplikacyjnych.

 

Pracodawcy oferuje się pomoc w znalezieniu kandydatów do pracy. Szefowie firm mogą skorzystać z częściowej refundacji kosztów zatrudnienia osoby z listy PUP. Interesującą formą współpracy są staże. Młody człowiek nabywa praktyczne umiejętności do wykonywania danej pracy, ale nie podpisuje umowy o pracę. W okresie odbywania stażu bezrobotny otrzymuje stypendium wypłacane przez urząd. Podobna zasada obowiązuje przy przyjmowaniu osoby bezrobotnej na stanowisko, gdzie zdobędzie nowe kwalifikacje i umiejętności. W ciągu sześciu miesięcy wynagrodzenie dla niej wypłaca urząd.

Pracodawca może otrzymać zwrot kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, w wysokości 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

 

 

(Kis)

 

Dziennik Polski

 

 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A