Zmiana rozkładu jazdy lini nr '6'
access_time 2005-07-22 17:50:45
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie informuje pasażerów lini nr '6', że od dnia 27 lipca 2005r nastąpi zmiana rozkładu jazdy lini nr'6'.
Powodem wprowadzenia zmiany w rozkładzie jazdy jest trwający objazd związany z zamknięciem ulicy Krzyskiej na odcinku od ul. Spokojnej do ulicy Jaracza. Trasa objazdu przewiduje przejazd ulicami Spokojna, Nowodąbrowska i Jaracza.

Skrzyżowanie ulic Nowodąbrowskiej i Spokojnej posiada określoną przepustowość, przy bardzo dużym obecnym natężeniu ruchu w niektórych przedziałach czasu tworzą się opóźnienia w kursach.

Nowy rozkład jazdy został opracowany w celu dostosowania objazdów rzeczywistych do odjazdów podanych na przystankowym rozkładzie jazdy.

Jednocześnie informujemy, że wprowadzony nowy rozkład jazdy będzie obowiązywał do dnia 31 sierpnia 2005r. Od dnia 1 września 2005 r. na lini nr '6' jeszcze raz wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy, w którym część kursów będzie wykonywana przez Pawęzów do Śmigna i Lisiej Góry.%%br%%
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A