III Biennale Sztuk Wszelakich
access_time 2005-01-27 21:52:06

Galeria Miejska Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza do udziału w III Biennale Sztuk Wszelakich „Tarnowskie Klimaty 2005”. Biennale „Tarnowskie Klimaty” jest imprezą o charakterze konkursu. Co dwa lata gromadzi w jednym miejscu najwyższej jakości prace plastyczne, inspirowane zmieniającym się cyklicznie tematem, a nagrodzone zostają te najbardziej wyjątkowe.

Regulamin konkursu:

Hasło III edycji:  „AKTY – AKTY”Główny organizator: Galeria Miejska Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie.Warunki uczestnictwa: Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału zapraszamy osoby pełnoletnie zajmujące się zawodowo lub amatorsko twórczością plastyczną z terenu Polski i zagranicy.Cel i przedmiot konkursu: „Akt (łac.), sztuki plastyczne, przedstawienie nagiej postaci ludzkiej” – tyle encyklopedia PWN. Prace inspirowane powyższym hasłem będą obiektem obrad konkursowego Jury i pokonkursowej wystawy. Przedmiotem konkursu są prace malarskie, rysunkowe, graficzne oraz rzeźbiarskie powstałe w latach 2003-2005, nigdzie wcześniej nie prezentowane, będące własnością autorów.Warunki techniczne:
- Każdy autor może nadesłać jedną pracę w oryginale oraz dodatkowo zdjęcia formatu A6 pocztówka 2 innych prac.
- Prace na płaszczyźnie maksymalnie: 150X150X150 cm, trójwymiarowe: 100X100X200.
- Prace powinny być gotowe do ekspozycji /rama, antyrama, itp./
- Oryginał pracy oraz zdjęcia muszą być dokładnie opisane na rewersie /wg. karty zgłoszenia/
- Koszty dostarczenia i odesłania prac i ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą autorzy.Etap pierwszy:
- W terminie od 01.02 do 10.05.2005 starannie opakowaną pracę, kartę uczestnictwa, dowód wpłaty oraz ewentualne fotografie należy przesłać /na koszt własny/ lub dostarczyć do siedziby organizatora.
- Dnia 16.05. powołane przez organizatora Jury dokona kwalifikacji prac na wystawę oraz przyzna regulaminowe nagrody i wyróżnienia. Decyzja Jury jest ostateczna. O wynikach obrad uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do 20.05.  Nagrody i wyróżnienia: Pula nagród wyniesie 10 000 zł. Przewidziane są dodatkowe nagrody sponsorów /pieniężne i rzeczowe/.Etap drugi – wystawa:
Dnia 17.06.2005 roku w salach wystawienniczych galerii Miejskiej odbędzie się uroczysty wernisaż wystawy oraz oficjalne ogłoszenie wyników. Ekspozycja będzie czynna do końca sierpnia. Po tym terminie wystawa zostanie zaprezentowana w wybranych ośrodkach na terenie Polski. Cykl wystaw zakończy się wiosną 2006 roku.Pozostałe informacje:
- Od chwili dostarczenia pracy do czasu zakończenia cyklu wystawienniczego Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami oraz odpowiada za ich stan techniczny.
- Opłata /bezzwrotne koszty organizacyjne/ wynosi 50 zł. Kwotę należy przesłać na konto organizatora: Bank BPH S.A. ul. Wałowa 10, 33-100 Tarnów NR 96 1060 000 3200 0096 3933 lub dostarczyć osobiście.
- Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.
- Wystawie będzie towarzyszył katalog zawierający barwne reprodukcje nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz płyta CD zawierająca dokumentacje całej wystawy.
- Prace wyróżnione nagrodami fundowanymi przechodzą na własność sponsorów.
- Organizatorzy maja prawo wyeliminować prace, które swoją treścią obrażają moralność, uczucia religijne i narodowe lub nie spełniają warunków technicznych.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo reprodukowania nadesłanych prac we wszelkich mediach bez uiszczania honorariów autorskich.Regulamin wraz z kartą zgłoszenia (również w wersji angielskiej) do pobrania na stronach www.galeria.tarman.plAdres organizatora: Galeria Miejska BWA 33-100 Tarnów Rynek 9. Wszelkie informacje: komisarz konkursu: Piotr Kukla tel/fax 14 626 47 52 lub 604 61 27 81. Mail: kukla@galeria.tarman.pl 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A