Droższa woda i ścieki
access_time 2005-01-26 08:35:40

Tarnowscy radni sprzeciwili się wczoraj w głosowaniu podwyżce wody i ścieków, ale nowe opłaty wodno-ściekowe i tak wejdą w życie. Od kiedy będziemy płacić więcej za wodę i ścieki? O to spytaliśmy podczas wczorajszej sesji Tadeusza Rzepeckiego, prezesa Tarnowskich Wodociągów.

- Wskutek wniosku, który jako Tarnowskie Wodociągi złożyliśmy do Rady Miejskiej, nawet w przypadku niepodjęcia przez tarnowskich radnych uchwały o podwyżce, nowa taryfa wodno-ściekowa i tak wejdzie w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia tego wniosku. Nowe ceny wody i ścieków będą więc obowiązywały od 1 marca tego roku.W jakim stopniu nowe ceny za wodę i ścieki dotkną mieszkańców?- Podwyżka jest niewielka w tym roku, dlatego że w zakresie dostawy wody nowa cena będzie wyższa zaledwie o trzy procent. Podwyżka w zakresie odprowadzania ścieków wyniesie pięć procent. Nie będzie to więc podwyżka większa od inflacji, którą mieliśmy na przestrzeni ostatniego roku. Podwyższenie cen za wodę i ścieki było natomiast z naszego punktu widzenia konieczne ze względu na wzrost kosztów, które ponosimy jako Tarnowskie Wodociągi na naszej działalności. Chodzi o ceny energii, zakupu surowców, materiałów i tak dalej.Ostatnio z podwyżkami cen wody i ścieków tarnowianie mają jednak do czynienia cyklicznie co roku?- Tak jest rzeczywiście. Trzeba jednak brać pod uwagę również i to, że wymagania dotyczące zarówno jakości wody pitnej, jak też jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika, są coraz większe. A zatem, z punktu widzenia formalnego nasza spółka musi ponosić coraz większe koszty z tym związane, bo tak nakazuje prawo. Prawo po prostu wymusza na Tarnowskich Wodociągach zarówno działalność inwestycyjną, jak i ponoszenie większych kosztów związanych z ochroną zdrowia w przypadku jakości wody, jak też ochrony środowiska naturalnego w przypadku ścieków.Nie ma możliwości jakiegoś dofinansowania Tarnowskich Wodociągów, aby zmniejszyć koszty wody i ścieków?- Jako spółka prawa handlowego podlegamy przepisom podatkowym i innym, które nie pozwalają na jej dofinansowanie, chyba że spółka zostanie dokapitalizowana lub - w przypadku dostawy wody i odprowadzania ścieków - zaistnieje tzw. dopłata ze strony budżetu miasta. Takiej dopłaty radni jednak nie uchwalili, w związku z tym musieliśmy skalkulować nowe opłaty za wodę i ścieki na takiej wysokości, aby nastąpiła kompensata dochodów i kosztów spółki w przyszłym roku.Rozmawiał: Janusz SmolińskiNowe ceny (brutto) obecnie i po 1 marca:woda podrożeje z 2,01 na 2,07 za metr sześc.
ścieki podrożeją z 3,37 na 3,60 za metr sześć.Dziennik Polski


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A