Piękna zamiast Piechoty Polskiej
access_time 2005-01-25 02:45:05

Dziś na sesję Rady Miejskiej Tarnowa trafi uchwała z kolejną porcją nowych nazw dla tarnowskich ulic. Jaka jest procedura nadawania nazw ulicom? O to zapytaliśmy przewodniczącego komisji ds. nazewnictwa ulic i jednocześnie przewodniczącego Rady Miejskiej Tarnowa, Andrzeja Kasznię.

- Procedura wprowadzenia nowych nazw dla ulic jest taka, że najpierw albo organizacje, albo komisja ds. nazewnictwa ulic i placów wprowadzają pewne propozycje nazw. Potem te propozycje nowych nazw są konsultowane z mieszkańcami danej dzielnicy, tam gdzie nowa nazwa ma obowiązywać. I dopiero wtedy, gdy zostaną zaakceptowane, w ramach konsultacji społecznych, przez osoby mieszkające przy tych placach i ulicach oraz przez organizacje, sprawa nowych nazw może być ponownie rozpatrywana przez radnych. Rada Miejska przygotowuje wtedy gotowy projekt uchwały, który trafia na sesję Rady Miejskiej i dopiero tą uchwałą wprowadza się nowe nazwy niejako z urzędu.


Nowa porcja nazw dla tarnowskich ulic będzie uchwalana dziś na sesji. Długo trwało przygotowywanie projektu uchwały w tej sprawie?- Chodzi o grupę nazw, które omawialiśmy jesienią w komisji ds. nazewnictwa ulic i placów. Jest tam kilkanaście propozycji nowych nazw dla ulic. Gdy podejmiemy już dziś tę uchwałę, to staną się one już od dziś nazwami urzędowymi.O jakie konkretnie nazwy dla ulic chodzi?- Jest tam kilkanaście nazw ulic, które czekały na swoją kolej już od pewnego czasu. Nie chciałbym tu wszystkich wymieniać, bo trwałoby to dość długo. A gdybym wymienił tylko niektóre z nich, to być może niektórzy z wnioskodawców nowych nazw poczuliby się dotknięci, że nie mówi się o ich propozycjach.Wśród nowych nazw, które mają być dziś głosowane przez radnych, jest ulica generała Andersa?- Jest w uchwale propozycja nazwania jednej z ulic imieniem generała Andersa. Sprawa nazwania ulicy imieniem Andersa była załatwiona zresztą już wcześniej. Wśród propozycji na dzisiejszą sesję jest też ta, aby tarnowskie przebicie drogowe nazwać imieniem błogosławionego księdza Romana Sitko, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie w latach 1936-42, zamordowanego w 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.Czy przed tą sesją były jakieś problemy z ustalaniem nowych nazw?- Praktycznie nie było, poza jednym przypadkiem na Osiedlu Zbylitowska Góra, gdzie zaproponowaliśmy nazwę Piechoty Polskiej dla jednej z ulic. Mieszkańcy jednak nie chcieli takiej nazwy. Stwierdzili, może trochę humorystycznie, że nie są za militaryzacją. Prosili, aby ich ulica nazywała się albo Piękna albo Ładna albo jeszcze inaczej, ale tak bardzo miło. Ustaliliśmy więc, że tamta ulica będzie się nazywała Piękna w miejsce Piechoty Polskiej. I taka pójdzie propozycja dziś na sesję.Rozmawiał Janusz SmolińskiDziennik Polski  

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A