Wały, czyli "wałek"
access_time 2004-12-08 08:36:27

Na okoliczność realizacji projektu związanego z modernizacją wałów przeciwpowodziowych i regulacją potoku Upust - w gminach Szczucin, pow. dąbrowski i Wadowice Górne, pow. mielecki - skarb państwa, wskutek machlojek, stracił ponad 1 mln zł. Jego kosztem wzbogaciła się prywatna spółka z Krakowa.

"Przekrętu" dokonano w okresie od marca 2001 do września 2002 roku. W tym czasie przetarg - ogłoszony przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie - na wykonanie wspomnianych robót w dwóch gminach wygrała krakowska spółka budowlana z ograniczoną odpowiedzialnością. Prace rozpoczęto, ale po pewnym czasie wyszło na jaw, że inspektor nadzoru z oddziału MZMiUW w Tarnowie, jak i kierownik budowy spółki, za wiedzą swoich zwierzchników, poświadczyli nieprawdę w dokumentacji co do zakresu i terminu robót oraz warunków umowy. Główny zarzut, postawiony przez tarnowską prokuraturę, dotyczy wyłudzenia z budżetu państwa na rzecz prywatnej spółki kwoty ponad 1 mln zł.


- Warto przy tej okazji wspomnieć, że MZMiUW dysponuje tzw. główną rezerwą ziemi, czyli terenem wykupionym przez państwo, z którego można czerpać ziemię na umacnianie wałów przeciwpowodziowych - mówi Andrzej Sus, rzecznik prasowy tarnowskiej policji. - Spółka z Krakowa kupowała ziemię po niższych cenach od okolicznych rolników, natomiast wykonywane prace fakturowano z rezerwy głównej, nie naruszając jej. Pojawiły się w związku z tym istotne różnice w kosztach. Przestępstwo to jest kolejnym przykładem na nieprawidłowości, które ujawniają się na styku działalności jednostek budżetowych i sektora prywatnego. "Przekręt" ujawnili funkcjonariusze z Wydziału PG Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz Wydziału ds. walki z korupcją KWP w Krakowie. W celu nadania śledztwu sprawnego przebiegu policja konsultowała się z wieloma biegłymi.W sprawie tej, która traktowana jest jako rozwojowa (bada się m. in. możliwe, lecz na razie nie potwierdzone wątki korupcyjne), zatrzymano 4 osoby: inspektora nadzoru, Ewę R. i kierownika tarnowskiego Inspektoratu MZMiUW, Piotra K. oraz kierownika robót, Roberta M. i prezesa krakowskiej spółki, Stanisława M.- W stosunku do wszystkich prokurator okręgowy w Tarnowie zastosował środki zapobiegawcze w postaci: poręczenia majątkowego (na kwoty od 7 do 30 tys. zł), zakazu opuszczania kraju i pozbawienia paszportów - informuje rzecznik. - Na poczet grożących kar finansowych zostało zajęte mienie podejrzanych, chodzi głównie o mienie ruchome i akcje giełdowe na łączną kwotę 300 tys. zł.Wiadomo już, że kontroli zostaną poddane inne inwestycje realizowane przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.Wiesław ZiobroDziennik Polski


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A