Ku pożytkowi publicznemu
access_time 2005-01-03 06:43:44

Możesz wspomóc finansowo stowarzyszenia, fundacje, organizacje charytatywne mające status Organizacji Pożytku Publicznego i odpisać z tego tytułu 1 procent podatku.

Taką możliwość dała Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Podatnik może wpłacić określoną kwotę do wysokości 1 procent należnego podatku na konto organizacji w okresie pomiędzy pierwszym dniem roku następującego po roku, za które dokonywane jest rozliczenie podatkowe a ostatnim dniem złożenia zeznania podatkowego (czyli najpóźniej do 30 kwietnia 2005) oraz wskazać ten fakt w formularzu PIT. Urząd Skarbowy na podstawie zeznania podatkowego zwróci tę wpłatę w ciągu trzech miesięcy.Z tego prawa skorzystać może każdy płacący podatki Polak. W 2004 roku w ten sposób organizacje otrzymały 10 milionów złotych na pomoc swoim podopiecznym. Gdyby wszyscy Polacy skorzystali z tej możliwości kwota wzrosłaby do 300 milionów złotych. Do tej pory status organizacji pożytku publicznego uzyskało około 2000 organizacji.Wykaz organizacji Pożytku Publicznego http://www.pozytek.ngo.pl/labeotarnow.pl
 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A