Gotówka dla bezrobotnego
access_time 2004-12-28 08:23:17

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie nadal dysponuje sporym kapitałem na tworzenie nowych miejsc pracy. Oferty dotyczą m.in przygotowania zawodowego u konkretnego przedsiębiorcy, a także tworzenia swojego warsztatu.

Okres między świętami a Nowym Rokiem nie jest dobrym momentem na podejmowanie decyzji o zatrudnieniu nowej osoby. Z tych zapewne powodów w Powiatowym Urzędzie Pracy nie było wczoraj zbyt wielu chętnych do przyjęcia osób, które chcą zmienić zawód, nauczyć się nowego zajęcia. Urząd właśnie tej grupie bezrobotnych oferuje konkretną pomoc. Po kilkumiesięcznym, bezowocnym poszukiwaniu pracy w określonym zawodzie i braku jakiejkolwiek szansy na znalezienie odpowiedniego miejsca, trudno zwlekać z decyzją o zmianie zawodu. W takiej sytuacji znajdują się zwykle osoby z zasadniczym wykształceniem. Przyuczenie do nowego zawodu nie wiąże się zatem, w ich przypadku, z utratą wielkiego dorobku naukowego. Długi okres bezrobocia, wbrew pozorom, nie jest czasem straconym. Stałe kontakty z biurem pośrednictwa pracy, wertowanie ofert, rozmowy z doradcami, śledzenie sytuacji na rynku pracy dostarczają sporej wiedzy, także o innych zawodach, można zatem zastanowić się nad zmianą profesji. Podjęcie takiej decyzji ułatwi pracodawca, np. rzemieślnik, który zaoferuje się przyuczyć do nowego zawodu. I do tego wyłącznie sprowadzają się jego zobowiązania- przyjmuje daną osobę do swojej firmy, by krok po kroku uczyć nowego zajęcia. Pracownik nie ma doświadczenia, a więc nie jest jeszcze zbyt aktywny, a tym samym zbyt pomocny, stopniowo jednak zdobywa pewne umiejętności, można powierzać mu nowe obowiązki. Po półrocznej pracy ocenia się postępy. Przez ten czas pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z zatrudnieniem. Wynagrodzenie, równe zasiłkowi, wypłaca PUP.


Kolejną formą pomocy dla bezrobotnych jest bezzwrotne, jednorazowe świadczenie w wysokości 5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia - ponad 11 tys. zł. O tę kwotę - przypomnijmy- mogą ubiegać się osoby, które zakładają własną firmę. Pracownik PUP, sprawdza jaki jest etap tych przygotowań. Jeśli kandydat do świadczenia spełnia wymagane warunki, może w szybkim czasie zdobyć wspomnianą gotówkę i wydać ją albo na dokończenie adaptacji pomieszczeń, albo na zakup sprzętu czy towaru niezbędnego w danym punkcie usługowym. PUP w Tarnowie (ul. Bema 3) w dalszym ciągu zbiera wnioski. Cecylia Andrusiewicz z Powiatowego Urzędu Pracy powiedziała nam wczoraj, że pula pieniędzy na ten cel nie została dotąd wykorzystana, a więc po Nowym Roku można ubiegać się o te formy pomocy. Pracownicy Urzędu spodziewają się lawiny podań w połowie stycznia. (Kis)


Dziennik Polski 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A