Pięćsetlecie kościoła
access_time 2004-10-30 08:01:51

W najbliższą niedzielę mieszkańcy Dębna będą mogli wziąć udział w uroczystości poświęconej jubileuszowi 500-lecia istnienia parafialnego kościoła, jednego z najstarszych obiektów sakralnych w Małopolsce. Mszy świętej, która zostanie z tej okazji odprawiona, przewodniczyć będzie biskup Stanisław Budzik.

Mimo tak okrągłej rocznicy, uroczystości jubileuszowe będą mieć nader skromny charakter. Proboszcz parafii - ksiądz Marian Majka już wcześniej przekonywał parafian, by zamiast dekorować prowadzącą do świątyni drogę, choć wzdłuż niej się ustawili. Sumie, zaplanowanej na godzinę 11.00, przewodzić ma biskup Stanisław Budzik, co ma podkreślić rangę uroczystości o charakterze nie tylko religijnym. Bo 500 lat istnienia kościoła w Dębnie ma znaczenie także z punktu widzenia historii i kultury.


Konsekracja kościoła miała miejsce najprawdopodobniej w 1504 roku, kiedy to biskup Jan - sufragan krakowski - nadał świątyni wezwanie Świętej Trójcy. Wystrój kościoła o dużych walorach artystycznych i historycznych był zasługą hojności Jakuba i jego żony Barbary z rodu Tarnowskich, ówczesnych rezydentów sąsiadującego z kościołem zamku. To właśnie Jakub herbu Odrowąż, kanclerz wielki koronny i kasztelan krakowski - jak w swoich publikacjach poświęconych budowlom sakralnym wskazuje Lidia Luchter-Krupińska - miał być inicjatorem budowy kościoła.Obrazy, zdobiące niegdyś świątynię, znajdują się obecnie w muzeach. W Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie przechowywane są do dziś polichromowane rzeźby w drewnie (Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana Ewangelisty) pochodzące z dębińskiego kościoła. (ZS)Dziennik Polski


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A