Oceny... niesprawiedliwe
access_time 2004-09-13 12:44:54
Do Kuratorium Oświaty trafiają skargi na nauczycieli kierowane przez rodziców uczniów. Nie ma ich jednak wiele. - To marginalne zjawisko - przekonuje Wojciech Magdoń, dyrektor tarnowskiej delegatury Kuratorium. Jak pamiętam, w ostatnich latach ledwie kilka spraw z naszego terenu musiał rozpatrywać rzecznik ...

Kuratorium prowadzi rejestr wpływających skarg, uwag, interwencji, także tych telefonicznych. - W przypadkach tego wymagających osoby skarżące otrzymują od nas listowne wyjaśnienie - zapewniają w tarnowskiej delegaturze. Poprzedza go, oczywiście, wcześniejsze rozpoznanie sprawy przez wizytatora kuratorium.

Jak wynika z wieloletnich doświadczeń, pretensje rodziców dotyczą najczęściej oceniania uczniów, ich aktywności i zdolności, wiedzy.

- W tego rodzaju skargach dominuje poczucie niesprawiedliwości. Rodzice przekonują, że ich dzieci są niesprawiedliwie oceniane przez nauczycieli określonych przedmiotów, a my stajemy się w takich sytuacjach arbitrami. Sprawdzamy, czy zarzuty mają uzasadnienie, czy nie doszło do złamania prawa, w tym szkolnego - W. Magdoń zwraca uwagę, że taki arbitraż jest trudny i wymaga taktownego postępowania, wysłuchania wszystkich zainteresowanych.

Opiekunowie dzieci wyrażają też (choć w mniejszym stopniu) niezadowolenie z zachowania pedagogów w szkole, prezentowanych poglądów i obyczajów. Również te zarzuty weryfikowane są przez wizytatorów, a postawy nieetyczne mogą grozić nawet postawieniem przed nauczycielską komisją dyscyplinarną.

Droga do ukarania nauczyciela jest wszakże długa. Skarga, która trafia do kuratorium jest weryfikowana przez wizytatora, w dalszej kolejności może trafić do rzecznika dyscyplinarnego, a stamtąd do nauczycielskiej komisji dyscyplinarnej. Ta może orzec wobec winnego nawet zakaz wykonywania zawodu pedagoga. Kilkukrotne sprawdzanie zasadności zarzutów daje, w każdym razie, szansę na sprawiedliwy werdykt.

W tarnowskiej delegaturze Kuratorium Oświaty podkreślają, że skargi na nauczycieli mają w naszym regionie charakter marginalny. I nie jest to zjawisko budzące niepokój kuratorów.

(mab)
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A