"Płomień 2004"
access_time 2004-09-28 07:21:05

W Dąbrowie Tarnowskiej odbył się II Festiwal Harcerski im. Jerzego Brauna oraz II Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Powiatu Dąbrowskiego "Płomień 2004". Harcerze i uczniowie prezentowali się w ubiegły czwartek, natomiast zwycięzcy wystąpili przed publicznością podczas niedzielnego koncertu w sali kina "Sokół" Dąbrowskiego Domu Kultury.

W imprezach wzięło udział 11 szkół wszystkich szczebli z terenu powiatu dąbrowskiego, które przygotowały w sumie 33 prezentacje. Najwięcej uczestników rywalizowało w konkursie wokalnym, ale młodzież przygotowała również formy teatralne, taneczne i prace plastyczne. Drużyny harcerskie uczestniczyły w przeglądzie piosenki.


W II Powiatowym Festiwalu Harcerskim im.J.Brauna nagrodzono dwie drużyny. Pierwsze miejsce zajęli "Włóczykije" ze SP w Małcu, drugie dużyna "Ekoludki" ze SP nr 2 w Dąbrowie. Natomiast w rywalizacji II Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Powiatu Dąbrowskiego zwycięskie puchary zdobyły SP w Małcu i Gimnazjum w Luszowicach. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nie przyznano nagród, jedynym uczestnikiem był ZSP nr 1 w Dąbrowie.


W najliczniej reprezentowanym konkursie wokalnym w kategorii młodszych klas szkoły podstawowej zwyciężyła Agata Musiał ze SP w Małcu. W grupie uczniów klas IV-VI pierwsze miejsce przyznano zespołowi "Krach" z Małca, a w kategorii solistów dwa równorzędne dla Katarzyny Płaczek z Małca i Moniki Leśniewskiej z Radgoszczy. Dwa miejsca pierwsze jury przyznało również w grupie gimnazjalistów dla Anny Luszowieckiej z Luszowic i Karoliny Pantera z Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie, która otrzymała także specjalną nagrodę dyrektora DDK za osobowość sceniczną i szczególne walory wokalne. Natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Katarzyna Lizak z ZSP nr 1 w Dąbrowie.


Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych i tematycznych otrzymali nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy - pamiątkowe dyplomy. Organizatorami imprezy byli: Dąbrowski Dom Kultury, Urząd Gminy w Radgoszczy, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie i miejscowa Komenda Hufca ZHP. (baja)


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A