Europejskie Forum Kultury
access_time 2004-09-20 12:24:05

Tarnowska Fundacja Kultury już po raz trzeci jest organizatorem: EUROPEJSKIEGO FORUM KULTURY POLSKA – EUROPA 2004, nt.: „Kultura w Europie Regionów”, które odbędzie się w Tarnowie, Ciężkowicach i Dębicy, w dniach 14 – 16 października 2004 r.

Celem III EUROPEJSKIEGO FORUM KULTURY jest wypracowanie w gronie przedstawicieli instytucji kultury i organizacji pozarządowych z Polski i krajów Unii Europejskiej programu współpracy instytucji kultury i organizacji pozarządowych w zakresie integracji europejskiej, niekomercyjnej wymiany kulturalnej i przedsięwzięć kulturalnych o europejskim wymiarze, umocnienie roli kultury procesie integracji europejskiej, promocja kultury polskiej. Pokazane zostaną także możliwości finansowania wspólnych przedsięwzięć z funduszy strukturalnych i programów Unii Europejskiej.Do udziału w FORUM zaproszono przedstawicieli instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych z Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Idea organizacji tego przedsięwzięcia zrodziła się w trakcie dyskusji, w ramach POLSKIEGO FORUM KULTURY SAMORZĄDOWEJ, prowadzonego od ponad trzech lat pod patronatem najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej przez Tarnowską Fundację Kultury – organizację pozarządową działającą od 1990 roku.Żywa dyskusja i dorobek merytoryczny wypracowany w trakcie I i II Europejskiego Forum Kultury Polska-Europa pokazał, iż konieczna jest taka niesformalizowana, pozarządowa dyskusja ludzi kultury, o przyszłości Europy i miejscu kultury – zarówno w jej rozwoju, jak i umacnianiu tożsamości narodowej poszczególnych krajów. Jesteśmy przekonani, że również w trakcie tegorocznego Forum, uda się taki klimat dyskusji i wymiany poglądów stworzyć, a wypracowane dokumenty merytoryczne służyć będą umacnianiu roli kultury w całym procesie integracji europejskiej.W ramach promocji kultury polskiej odbędą się min. dwa koncerty muzyczne z udziałem wybitnych artystów polskich: koncert muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Kościele Ducha Świętego w Dębicy oraz koncert Teresy Kaban-Błażej i Henryka Błażej w jedynej na świecie posiadłości po Ignacym Janie Paderewskim - XIX w. Dworku w Kąśnej Dolnej.Organizacja już trzeciej edycji jest wyrazem dążenia, by EUROPEJSKIE FORUM KULTURY stało się imprezą cykliczną i weszło na stałe do kalendarza imprez Unii Europejskiej.Małgorzata Michałek
Tarnowska Fundacja Kultury. Organizatorem Forum jest TARNOWSKA FUNDACJA KULTURY, współorganizatorami są: URZĄD MIASTA TARNOWA, GMINA MIASTO DĘBICA, URZĄD MIASTA I GMINY CIĘŻKOWICE, URZĄD GMINY DĘBICA, TARNOWSKI TEATR IM. LUDWIKA SOLSKIEGO, CENTRUM PADEREWSKIEGO TARNÓW – KĄŚNA DOLNA, MUZEUM OKRĘGOWE W Tarnowie, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W Tarnowie, WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W TARNOWIEHonorowy patronat sprawują:


Bruno Dethomas – Szef Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce
Barbara Labuda – Minister w Kancelarii Prezydenta RP
Włodzimierz Cimoszewicz - Minister Spraw Zagranicznych
Waldemar Dąbrowski - Minister Kultury
Leszek Deptuła - Marszałek Województwa Podkarpackiego
Jerzy Adamik - Wojewoda Małopolski
Michał Wojtkiewicz - Starosta Tarnowski
Mieczysław Bień - Prezydent Miasta Tarnowa
Edward Brzostowski - Burmistrz Miasta Dębica
Józef Szymański - Burmistrz Ciężkowic
Stanisław Rokosz - Wójt Gminy Dębica
Giovanni Sciola – Dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w KrakowieSponsorzy: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A, PLUS GSM, Poczta Polska Rejonowy Urząd Pocztowy w Tarnowie, Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna, Agencja Artystyczna „TOTEM”Program inauguracji Forum Kultury:


14 października 2004 r. dzień pierwszy (czwartek) TARNÓW


Godz. 13.00: - UROCZYSTE OTWARCIE EUROPEJSKIEGO FORUM KULTURY - Wystąpienia przedstawicieli władz państwowych RP i Komisji Europejskiej UE. Miejsce: sala konferencyjna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie


13.30 – 17.00 - SESJA INAUGURACYJNA: „KULTURA W EUROPIE REGIONÓW”. Miejsce: sala konferencyjna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w TarnowieWYSTAPIENIA:Miejsce kultury w rozwoju Europy; tożsamość narodowa a integracja europejska - Prof. dr hab. Jerzy Mikułowski-Pomorski – Akademia Ekonomiczna w Krakowie.Cywilizacja i kultura – konflikt czy integracja - Prof. dr Harald Weydt – Niemcy.Tożsamość narodowa a integracja europejska - Dr Jerzy Tutaj – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.Tożsamość narodowa a integracja europejska“ -  Dr. Eugenie von Trützschler - Thüringer Landtag, NiemcyRola i zadania instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych  w zakresie integracji europejskiej , niekomercyjnej wymiany kulturalnej i przedsięwzięć o europejskim znaczeniu - Wanda Górska – Prezes Stowarzyszenia Polskie Forum Kultury Samorządowej.Priorytety, obszary wsparcia i działania kultury objęte funduszami strukturalnymi i programami wspólnotowymi UE do 2013 roku - Stanisław Lis – Instytut Współpracy z Zagranicą TFK17.00-17.15 - Występ Zespołu Pieśni i Tańca „ŚWIERCZKOWIACY”


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A