Termin przedłużony?
access_time 2004-09-17 19:20:59

Wiele wskazuje na to, że ogłoszony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie termin składania propozycji na kandydatów do rad osiedlowych ulegnie przedłużeniu o kolejnych 7 dni roboczych. Wszystko za sprawą nikłego zainteresowania mieszkańców udziałem w Radach Osiedlowych.

Przypomnijmy, że na 10 października zaplanowano wybory uzupełniające w 5 Radach Osiedla (Starówka, Strusia, Paskówka, Grabówka, Jasna), gdzie powinno zostać wyłonionych 15 członków. Jeśli w przewidzianym terminie (20 września) nie zostanie zebrana stosowna liczba kandydatów do Rado Osiedla – termin ten zostanie przedłużony do 27 wrześnie br.


 


Kandydatów na członków rad osiedli zgłasza się do Miejskiej Komisji Wyborczej w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Goldhammera 3, pok. 108 (I piętro). Kandydatami mogą być wyborcy z danego osiedla, którzy złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz uzyskają co najmniej 20 podpisów wyborców popierających kandydata z danego osiedla. Wybory zostaną przeprowadzone w osiedlach, w których liczba zarejestrowanych kandydatur będzie większa od liczby wybieranych członków rady.


Zgłoszenia przyjmowane są w Kancelarii Rady Miejskiej przy ul. Goldhammera 3, pok. 108 w godzinach pracy Urzędu. Informacja tel. 631 – 28 – 41, 631 – 28 – 42.


 


Marcin Golec

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A