Wszystko będzie w Radio
access_time 2004-07-21 01:42:52

Niespełna miesiąc dzieli pątników od wyruszenia na trasę tarnowskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Znany jest już natomiast plan transmisji, które przekazywane będą w czasie pielgrzymki przez Radio RDN-Małopolska.

[[fotka1]] Radiowcy RDN-u towrzyszyć będą pielgrzymom praktycznie na całej trasie. Zanim jednak pielgrzymi wyruszą na Jasną Górę 17 sierpnia, odbędzie się dzień wcześniej pierwsza transmisja (16 sierpnia) apelu z tarnowskiej Katedry.

Msza polowa inaugurująca tarnowską pielgrzymkę 17 sierpnia rozpocznie się o godz. 6.30 rano. Odbywać się będzie tradycyjnie na płycie tarnowskiego Rynku i placu Katedralnym. Jak poinformował ksiądz Bogusław Wójcik, dyrektor RDN-u Małopolska, we wszystkie dni - między 17 a 25 sierpnia pojawiać się będą na falach eteru relacje z trasy pielgrzymkowej. W pielgrzymce uczestniczyło będzie dwóch dziennikarzy Radia, którzy na bieżąco będą przekazywali informacje z poszczególnych grup pielgrzymkowych. W czasie trwania pielgrzymki otwarte zostanie także studio radiowe dla tzw. pielgrzymów duchowych.

Każdego dnia, już po godz. 21, w studiu pielgrzymkowym odbywać się będą dzienne podsumowania i zapowiedzi na dzień następny. Ostatnie takie studio odbędzie się już dzień po zakończeniu pielgrzymki 26 sierpnia, o godz. 20. Wtedy zakończony zostanie cykl programów radiowych towarzyszących pielgrzymom.

Oczywiście zanim to nastąpi, 25 sierpnia transmitowane będzie na żywo wejście tarnowskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Bezpośrednia relacja rozpocznie się około godz. 13.45. Transmitowane będzie wtedy wejście na Jasną Górę wszystkich grup pielgrzymkowych i msza święta odbywająca się na zakończenie pielgrzymki. (Smol)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A