Chcieć to móc.
access_time 2004-07-17 23:53:12

300 projektów z całej Polski zostało zgłoszonych do programu „Make a Connection – Przyłącz się” prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży” Z tych trzystu projektów wybrano 70 najlepszych, którym zostały przyznane dotacje na realizacje zamierzeń grupy. Wśród nich znalazło się Stowarzyszenie „my niezależni” z Tarnowa oraz grupa „Futuro” z Szynwałdu.

[[fotka1]] Make a Connection to zapoczątkowana w kwietniu 2000 r. inicjatywa International Youth Foundation (IYF - Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Młodzieży) i firmy Nokia mająca na celu popieranie prawidłowego rozwoju młodych ludzi poprzez umożliwienie im "połączenia się" ze swymi społecznościami, rodzinami, kolegami i wreszcie - z samymi sobą. Program ten poszerza możliwości edukacyjne stojące przed młodzieżą, uczy ją potrzebnych w życiu umiejętności i pomaga pozytywnie i twórczo uczestniczyć w życiu społeczeństwa. Programy krajowe są obecnie realizowane w Brazylii, Chinach, Czechach, Finlandii, na Filipinach, w Kanadzie, Korei Południowej, Meksyku, Niemczech, Polsce, Peru, Republice Południowej Afryki, Rosji, Tajlandii, Turcji, na Węgrzech oraz w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji o inicjatywie Make a Connection można znaleźć na witrynach internetowych www.makeaconnection.plwww.makeaconection.org.


Grupy, które zgłosiły swoje projekty do programu, wzięły udział w 3 dniowym szkoleniu w Konstancinie koło Warszawy w zakresie: zarządzania projektem, planowania budżetu, umiejętności pracy w grupie oraz public relations.


„my niezależni” przygotowują na przełomie września i października, otwartą prezentację twórczości tarnowskich poetów, plastyków, muzyków i fotografów, zwłaszcza tych, którzy do tej pory swoje prace chowali do szuflady. Stowarzyszeni szuka nowych form kontaktu z odbiorcą. Planowana impreza pod tytułem „Od słowa do rzeczy” zostanie zwieńczona wydaniem tomiku z pracami osób, które wzięły udział w prezentacji.  


„my niezależni” spotykają się w każdy czwartek po godzinie 19.00, w kawiarni „Do Rzeczy” na ul. Wałowej (wejście od placu Rybnego). Więcej o stowarzyszeniu, które już zaznaczyło w Tarnowie swoją obecność, zorganizowanym „Wernisażem Słowa” oraz poetyckim happeningiem na tarnowskim rynku na stronie www.myniezalezni.tk  


Młodzież z grupy „Futuro” z Szynwałdu podjęła się bardzo odważnego projektu wybudowania w swojej miejscowości amfiteatru. 


Z Małopolski wśród grup, którym przyznano dotacje znalazły się także:


„Kama” z miejscowości Klucze, Grupa nieformalna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej, Radio „Bez Kitu” z Krakowa,  Klub „Paleta” z Trzebini, „wysokie Napięcie” ze Słopnic, Katolicka Grupa Teatralna z Podegrodzia, „Iskierka” z Chełmka, Uczniowski Klub Sportowy Racławice z Różniowic, Grupa Młodzieży z Siedlca, ZŁOTY SMAK z Dobczyc. 


Fotoreportaż "Szkolenie w Konstancinie" :


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A