Spacery z historią.
access_time 2004-07-17 21:25:26
18 lipca Tarnowskie Regionalne Centrum Koordynacji i Obsługi Turystyki zaprasza na spacerki:  po Starym Cmentarzu, którego tematem będą "Lekarze tarnowscy z okresu XIX i XX wieku" (zbiórka przed bramą główną Starego Cmentarza), oraz na kolejne spotkanie z dr Andrzejem B.Krupińskim "Zagadkowe początki i pierwsze wieki Tarnowa" (sala nr 22 w siedzibie TRCKiOT, Rynek 7).

[[fotka1]] Wyjątkowo oba spacery odbędą się w tym samym dniu, o tej samej godzinie - 16:00.


"Nazwa Tarnów sprawiała i sprawia nadal wiele kłopotów zarówno językoznawcom jak i historykom. Według jednych pochodzi od krzewów tarniny (cierni), gęsto dawniej porastających okoliczne wzgórza. Takiego zdania był m.in. nasz dziejopis Jan Długosz. Inni twierdzą, iż nazwa Tarnów pochodzi od imienia rycerza Tarna, który założył tu osadę i był jej pierwszym właścicielem, a zarazem protoplastą rodu Leliwitów. Niektóre, z nowych prób wyjaśnienia nazwy miasta, łączą nazwę Tarnowa z osobą Tarna - pełnomocnika księcia lub wielmoży, sprawującego funkcję nadzorcy tarlisk łososi na Dunajcu, który dlatego mógł zwać się "tarnym".
Pierwsza wzmianka o istnieniu Tarnowa pochodzi z XII wieku (Tarnov - w spisie dóbr należących do klasztoru tynieckiego). Ale osadnictwo, jak świadczą wykopaliska archeologiczne, było wcześniejsze. We wsi Zawada odkryto ślady istnienia osady i grodu z epoki paleolitu. Warunki przyrodnicze zachęcały do osiedlenia. Jego terenem były początkowo brzegi Dunajca i w miarę trzebienia lasów dalsze obszary.

Tarnów był początkowo własnością książęcą, potem darowaną opactwu benedyktynów w Tyńcu. Za czasów Władysława Łokietka Spicymir Leliwita, zwany również Spytkiem z Melsztyna, protoplasta rodu Tarnowskich, skupił w swym ręku znaczną część okolicznych gruntów, w tym Tarnów Wielki i Tarnów Mały - czyli Tarnowiec i w 1330 roku uzyskał przywilej na założenie miasta..."
(fragment pochodzi z serwisu:
http://www.biblioteka.tarman.pl/leg/legI1.html#poczatki)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A