Rodzice zastępczy poszukiwani
access_time 2004-07-14 06:41:44

Tarnowskie Starostwo Powiatowe pilnie poszukuje kandydatów chcących stworzyć tzw. rodziny zastępcze dla dzieci, których rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich. W powiecie przybywa dzieci z rozbitych rodzin, nie ma już wolnych miejsc w hostelu w Jadownikach.

Według członka Zarządu Powiatu Mirosława Banacha, w ostatnich miesiącach tarnowski sąd wydał więcej decyzji o pozbawieniu praw rodzicielskich mieszkańców powiatu niż w poprzednich latach. Dlatego starosta pilnie poszukuje osoby chętne stworzyć rodziny zastępcze dla dzieci z rozbitych rodzin.

Obecnie na terenie powiatu ziemskiego tarnowskiego jest zaledwie kilka rodzin zastępczych stworzonych z myślą o takich dzieciach. Dzieciaki, zanim trafią do nowych rodzin, umieszczane są w Pogotowiu Opiekuńczym, ale - zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie mogą tam przybywać dłużej niż pół roku. To właśnie wtedy decyduje się, czy znajdą opiekę w rodzinie zastępczej, czy też będą musiały trafić do Domu Dziecka. W nagłych przypadkach dzieciaki kierowane są także do hostelu w Jadownikach prowadzonego przez powiat. Obecnie nie ma tam już jednak wolnych miejsc. - W hostelu w Jadownikach dysponujemy 10 miejscami, ale obecnie wszystkie są już zajęte - powiedział Mirosław Banach. - Jeżeli teraz mielibyśmy kolejne dzieci, to nie byłoby już dla nich miejsc w hostelu.

Osoby chętne na rodziców zastępczych, które zgłoszą się do tarnowskiego PCPR-u czekają szkolenia. Dopiero po ukończeniu kursów będą mogli roztoczyć opiekę nad malcem. Można się zgłaszać do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w budynku starostwa przy ul. Narutowicza. (Smol)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A