Dodatkowa komunikacja na żużel w dniu 9 lipca 2004
access_time 2004-07-09 12:12:59
W dniu 9 lipca b..r, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie organizuje dodatkowe kursy na żużel na liniach 0a i 9.
W dniu 9 lipca:
Na linii „0a” dodatkowe kursy wykonane będą z przystanku Al. Jana Pawła II – pętla trasą linii „0a” do Mościc o godz. 17.05 i 17.25.

Na linii „9” dodatkowe kursy wykonane będą z przystanku nr 1 Lwowska - Rzędzin do Mościc trasą linii „9”. Odjazdy z przystanku Lwowska - Rzędzin o godz. 16.50, 17.00, 17.09.

Autobusy wykonujące w/w kursy mają mieć oznakowanie typowe jak dla obsługi linii „0a” lub „9” oraz dodatkową tablicę (z przodu pojazdu) z oznakowaniem „Kurs dodatkowy ŻUŻEL”.

Autobusy będą oczekiwać do zakończenia meczu na placu w Mościcach. Po zakończeniu meczu dodatkowe kursy na linii „9” wykonane będą z przystanku autobusowego przy ul. Czerwonych Klonów obok parku. Odjazdy autobusów spod stadionu będą się odbywać sukcesywnie po napełnieniu pojazdów. Wszystkie kursy na linii „9” będą wykonane trasą linii „9” do przystanku końcowego Nowy Szpital na Rzędzinie.

Kursy na linii „0a” z Mościc wykonane będą trasą linii „0a” do Al. Jana Pawła II. Odjazdy z peronu linii „0a” na placu manewrowym będą odbywać się po napełnieniu pojazdów.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A