I po "promocji"...
access_time 2004-07-30 02:40:39

Obowiązującą do końca lipca ustawę o promocji zatrudnienia zastąpią ostrzejsze przepisy, w każdym razie niekorzystne dla osób, które tracą pracę na kilka lat przed przejściem na emeryturę.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 sierpnia br. Pozostał więc jeden dzień do załatwienia formalności na dotychczasowych warunkach. Ustawa o promocji zatrudnienia dawała prawo do świadczenia przedemerytalnego kobietom, które, mając 50 lat, mogły wylegitymować się 30-letnim stażem pracy. W przypadku mężczyzn wiek podniesiono do 55 lat, natomiast staż pracy do 35 lat. Trzeba dodać, że o świadczenie przedemerytalne mogły ubiegać się osoby, które zostały zwolnione z pracy, ale nie ze swojej winy. Kwota, na jaką można było liczyć, to 80 proc. wyliczonej przez ZUS emerytury, nie więcej jednak niż 1008,40 zł. Przepisy określające warunki przyznawania zasiłku na tych zasadach obowiązują do końca lipca. Od 1 sierpnia wchodzą w życie inne zasady.

- Przede wszystkim podwyższono granicę wieku, w przypadku kobiet do 55 lat i w przypadku mężczyzn do 60 lat - tłumaczy Halina Szczepanik, kierownik działu ewidencji i świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Ale to nie wszystko. Istotną, a niekorzystną zmianą jest wysokość świadczenia przedemerytalnego. Jak już wspomnieliśmy, do tej pory górna stawka sięgała 1008,40 zł, a od 1 sierpnia będzie już mowa o 670 zł. Trzeba się liczyć z jeszcze jedną zmianą. Osoby spełniające warunek dotyczący wieku i stażu będą przez pół roku korzystać z zasiłku dla bezrobotnych i dopiero później otrzymają wspomniane świadczenie.

Przepisy są korzystniejsze dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Kobiety w wieku 56 i mężczyźni w wieku 61 lat z tej grupy mogą od 1 sierpnia ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. Do tej pory nie mieli takiego prawa. O świadczenie przedemerytalne mają prawo ubiegać się osoby, którym ZUS odebrał rentę.

(kis)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A