Spacery po Tarnowie - Katedra
access_time 2004-07-29 06:08:26

Najważniejszy tarnowski zabytek - Katedra, jej dzieje, architektura i sztuka - będzie motywem przewodnim kolejnego z cyklu spotkań z historią Tarnowa, prowadzonego przez dr Krupińskiego. Zapraszamy wszystkich chętnych w niedzielę, 1 sierpnia, o godzinie 13:30. Początek spotkania w sali nr 22 w siedzibie Tarnowskiego Regionalnego Centrum Koordynacji i Obsługi Turystyki przy Rynku 7.

[[fotka1]] Organizatorami Spacerów są: Tarnowskie Regionalne Centrum Koordynacji i Obsługi Turystyki oraz Tarnowskie Centrum Kultury.

"Katedra - zbudowana w XIV w., później wielokrotnie przebudowywana. W swym pierwotnym, gotyckim XIV-wiecznym kształcie, była to zapewne budowla bezwieżowa, jednonawowa z prostokątnym prezbiterium, wzniesiona z cegły z dodatkiem kamienia. Stopniowo pierwotna bryła kościoła była obudowywana kaplicami od końca XIV w. do XIX w. Potężna wieża od zachodu została dobudowana do nawy głównej zapewne w końcu XV w. Jej dzisiejsza wysokość wynosi 72 m, ile wynosiła pierwotna, nie wiadomo. Dzisiejszy wygląd neogotycki, katedra otrzymała po gruntownej renowacji i częściowej przebudowie w latach 1889-1900.

Katedra słynie z renesansowych nagrobków przedstawicieli rodu Tarnowskich oraz manierystycznego Ostrogskich, które słusznie uchodzą za jedne z najwybitniejszych dzieł sztuki w Polsce takich mistrzów jak: Bartłomiej Berecci, Jan Maria Padovano i Jan Pfister.
Pomnik nagrobny Barbary z Tęczyńskich Tarnowskiej (zm. 1521 r.) z warsztatu Bartłomieja Berecci jest uważany za najpiękniejszą rzeźbę, przedstawiającą kobietę doby Renesansu w całej Europie. Zaś piętrowy pomnik hetmana Jana Tarnowskiego (zm. 1561 r.) i jego syna Krzysztofa (zm. 1567 r.), za najbardziej monumentalny. Wymiary jego wynoszą obecnie 13,8 m wysokości i 5,6 m szerokości.

Bogate wyposażenie, wśród którego znajdują się m.in.: stojące pod chórem
gotyckie kanonickie stalle z bogato rzeźbionymi zapleckami, ołtarze, rzeźby,
epitafia, obrazy, witraże, stawiają tarnowską katedrę w rzędzie najpiękniejszych świątyń w Polsce."


Paweł Rybak
Tarnowskie Regionalne Centrum
Koordynacji i Obslugi Turystyki

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A