Testamenty na Wawelu
access_time 2004-06-11 09:49:14

Odnalezione w archiwum sądowym testamenty najpierw trafiły do Archiwum Państwowego w Tarnowie-Mościcach, niedawno przekazano je do oddziału AP na Wawelu w Krakowie.

Jak informowaliśmy, w archiwum sądowym w Tarnowie znaleziono m.in. kilkanaście tysięcy testamentów. Wśród nich orginały dwóch testamentów księcia Romana Sanguszki, sporządzone w 1938 i 1939 roku, w biurze notarialnym Eugeniusza Geislera. W pierwszym książę Sanguszko "dziedzicem uniwersalnym" czyni syna: Piotra Antoniego Samuela Maksymiliana Lubartowicza Sanguszkę, urodzonego w 1937 roku w Londynie ze związku z Wandą Krynicką. W drugim testamencie dał dowód lokalnego patriotyzmu i w wypadku bezpotomnego zejścia syna mojego i dziedzica spadkobiercą całego majątku uczynił Gminę Miasta Tarnowa. Do tego wszak nie doszło.

Oba testamenty księcia Sanguszki zostały w pierwszej kolejności przekazane do oddziału Archiwum Państwowego w Tarnowie-Mościcach. Zastanawiano się nad przekazaniem ich do oddziału AP na Wawelu w Krakowie, gdzie znajduje się wyodrębnione archiwum rodziny Sanguszków. I tak też stało się. - Postanowiliśmy ostatecznie przekazać je do Krakowa. Tam jest najwłaściwsze dla nich miejsce, wśród innych dokumentów rodu Sanguszków. U nas byłyby tylko częścią zbioru variów - przyznaje Maciej Dudek.

Tarnowskie archiwum natomiast zachowało dla siebie kserokopie testamentów księcia z lat 1938 i 1939. Są dostępne dla zainteresowanych. Teraz archiwistów czeka jeszcze długotrwała analiza tysięcy innych testamentów, dokumentów z biur notarialnych, odnalezionych także w podziemiach sądu. Być może kryją kolejne tajemnice... (mab)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A