Dni Tarnowa – policyjny raport
access_time 2004-06-10 08:30:26

W dniach 3-6 czerwca 2004 r. w ramach „Dni Tarnowa" odbyło się szereg imprez kulturalnych, w tym 3 imprezy masowe, które zabezpieczali policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, Komisariatu Policji Tarnów Centrum, funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz osoby porządkowe z firmy „CERBER".

[[fotka1]] Podstawowym celem działania Policji było zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom odbywających się imprez masowych oraz zapewnienie ładu i porządku publicznego w czasie trwania imprezy - zarówno na Rynku, jak i na terenie miasta Tamowa, a także zapewnienie płynności ruchu kołowego i pieszego na ciągach komunikacyjnych znajdujących się w pobliżu miejsca odbywania się imprez. 


Podsumowanie imprez masowych 


1. W dniu 4 czerwca 2004 r., koncert muzyki rockowej - ul. Rynek w Tarnowie.


• ilość uczestników imprezy - ok. 1000 osób,
• wylegitymowano 14 osób,
• brak osób zatrzymanych.


 2. W dniu 5 czerwca 2004 r., koncert muzyki „hip - hopowej" - ul. Rynek w Tarnowie.


• ilość uczestników imprezy - ok. 2500 osób,
wylegitymowano - 45 osób,
• zatrzymano do wytrzeźwienia - 3 osoby,
• nałożono mandatów karnych - 5 (na kwotę 500 zł),
• podjęto interwencji - 4,


3. W dniu 6 czerwca 2004 r., festiwal „Sztuka Europejskiej Ulicy, - Festiwal Dziedzictwa Kultury Tarnów 2004 rok" - ul. Rynek w Tarnowie.


• ilość uczestników imprezy - ok. 3000 osób,
• wylegitymowano - 21 osób,
• zatrzymano sprawców przestępstw - l osoba (nietrzeźwy kierujący rowerem),
• nałożono mandatów karnych - 6 (na kwotę 550 zł),
• Sporządzono wniosków do Sądu Grodzkiego - 2. 


W okresie 3-6 czerwca 2004 r. w czasie trwania imprez kulturalnych w ramach


„Dni Tamowa" odnotowano następującą ilość przestępstw:


• kradzież plecaka - l,  Rynek,
• nietrzeźwy kierujący rowerem - l, ul. Wałowa,
• pobicie- l, Rynek.


Ponadto, zatrzymano l osobę nieletnią (ucieczka z domu) którą przekazano rodzicom. W omawianym okresie ilość zaistniałych zdarzeń była dużo mniejsza niż w przypadku codziennej służby patrolowej. Zabezpieczenie ze strony organizatora było przeprowadzone w sposób profesjonalny. W miejscu odbywania się imprez w ramach „Dni Tamowa" Policja nie odnotowała poważniejszych zakłóceń ładu i porządku publicznego.


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A