Za pracą w "świat"
access_time 2004-06-08 07:40:16
Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, a za tym pośrednictwem do oddziałów, napływają oferty pracy z wielu innych województw m.in. Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Opolskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego czy Wielkopolskiego.
Widać, że przedstawiciele pewnych zawodów poszukiwani są daleko od miejsca zatrudnienia. Najwięcej miejsc pracy czekało w regionie Mazowieckim, Kujawsko-Pomorskim.

Najbardziej poszukiwani specjaliści to: obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Drugim obszarem, z którym można wiązać zatrudnienie jest transport, gospodarka magazynowa, na trzecim miejscu wymienia się pośrednictwo finansowe i dalej ochronę zdrowia, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, edukacja i budownictwo.

Pracodawcy spoza Małopolski za pośrednictwem WUP poszukiwali na terenie naszego województwa głównie regionalnych koordynatorów sprzedaży, przedstawicieli handlowych, specjalistów d/s obsługi klienta, sprzedawców, pracowników ds. windykacji. Poza wspomnianymi zawodami pracodawcy zgłaszali wolne miejsca pracy na stanowiskach lekarz (internista, lekarz rodzinny, pediatra, stomatolog, urolog, neurolog, psychiatra, ortopeda, anestezjolog, rehabilitant, pielęgniarka), tłumacz języka angielskiego, inżynier budownictwa lądowego, kierownik budowy, kierownik zakładu drzewnego, technolog branży odzieżowej, szwaczka, kucharz, fryzjer.

W ramach wojewódzkiej wymiany ofert pracy, pracodawcy z województwa małopolskiego- samodzielnie lub za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy zgłosili 297 ofert.

Pracodawcy z Małopolski ( podobnie jak pracodawcy z innych województw zgłaszających propozycje zatrudnienia) poszukiwali głównie konsultantów ds. sprzedaży, regionalnych przedstawicieli handlowych, regionalnych kierowników sprzedaży, doradców klienta, kolporterów ogłoszeń reklamowych. Wśród zgłoszeń można było znaleźć również oferty nauczycieli języka angielskiego, mechanika elektryka samochodowego, ślusarza, malarza meblowego, tokarza.

Oferty pracy zgłaszane do wymiany wojewódzkiej przez Powiatowe Urzędy Pracy jako tzw. trudne do zrealizowania z uwagi na brak odpowiednich kandydatów w rejestrach bezrobotnych dotyczyły przede wszystkim stanowisk kierowniczych (prezes spółki, dyrektor spółki, kierownik ds. produkcji, kierownik budowy sieci kanalizacyjnej, kierownik robót drogowo-mostowych). Zgłaszano również zapotrzebowanie na personel medyczny. Wśród ofert znalazły się propozycje zatrudnienia dla księgowych, nauczycieli (nauczania początkowego, rytmiki, fizyki, języka angielskiego, niemieckiego, przedmiotów budowlanych), instruktora nauki jazdy, recepcjonisty, personelu domowego, kucharza, cukiernika, pracowników działów sprzedaży, mechanika-diagnostyka, operatora dźwigu samochodowego.

(kis)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A